Pankreas

Pankreas

Pankreas je žlezda izduženog obilka koja se nalazi duboko u trbuhu, između želuca i kičme.

O pankreasu:

Image courtesy of dream designs at FreeDigitalPhotos.net

Image courtesy of dream designs at FreeDigitalPhotos.net

Pankreas ima dvostruku ulogu, što je omogućeno različitim funkcionalnim komponentama:

  • endokrina funkcija: specijalizovane ćelije proizvode i sekretuju hormone u cirkulaciju. Najznačajniji hormoni su insulin i glukagon koji održavaju adekvatan nivo šećera u krvi.
  • egzokrina funkcija podrazumeva sintezu enzima koji se sekretuju u tanko crevo i učestvuju u varenju hrane. Ti enzimi deluju kao makaze koje seku složene molekule na sitnije delove, koje zatim telo može da koristi za ishranu. Pankreasni sok koji se izlučuje u tanko crevo, pored enzima, sadrži i visoke koncentracije bikarbonata koji neutralizuju želudačnu kiselinu.

Ispitivanje funkcije pankreasa:

Procena funkcije pankreasa podrazumeva:

ispitivanje anatomije
Različitim tehnikama vizelizacije je moguće otkriti mase, oziljke, ciste, otoke i druge patološke procese u samom pankreasu, ali i organima i strukturama koji ga okružuju. U ove tehnike spadaju ultrazvuk, endoskopski ultrazvuk, CT, MRI, ERCP i drugo.

ispitivanje funkcije
Insuficijencija pankreasa predstavlja nesposobnost ovog organa da vrši svoju funkciju. Najčešći uzroci su cistična fibroza kod dece i hronični pankreatitis kod odraslih. Kao što je gore navedeno, pankreas ima dve funkcije:
*Pankreasni sok, koji sadrži enzime i bikarbonate, se izliva u tanko crevo gde neutralizuje želudačnu kiselinu i učestvuje u varenju hrane. Testovi koji mere ovu, egzokrinu funkciju pankreasa su:
invazivni:
-podrazumevaju intubaciju, odnosno uvođenje cevčice kako bi se sakupio pankreasni sok. Ukratko, potrebno je stimulisati sekreciju pankreasnog soka. To se postiže davanjem određenih hormona ili standrardizovanog obroka pacijentu. U sakupljenom pankreasnom soku (sakupljanje traje najkraće 1 sat) se meri zapremina izlučene tečnosti, aktivnost pankreasnih enzima (najčešće tripsina, ali i lipaze, amilaze, himotripsina i elastaze), pH i koncentracija bikarbonata. Testovi ove vrste su komplikovani i skupi.

Image courtesy of  Photokanok at FreeDigitalPhotos.net

Image courtesy of Photokanok at FreeDigitalPhotos.net

neinvazivni:
-određivanje enzima fekalne elastaze-1 (pankreasna elastaza-1) u uzorku stolice je test izbora u kliničkoj praksi. Ovaj enzim pankreas normalno sintetiše, nakon čega se izliva u tanko crevo i izlučuje stolicom. Ukoliko postoji bolest pankreasa zbog koje je smanjeno stvaranje i izlučivanje enzima, nivo fekalne elastaze-1 u uzorku stolice će biti smanjen. Ova analiza je komfornija za pacijenta i jeftinija. Slaba tačka ovog testa je nedovoljna osetljivost, odnosno to što detektuje samo pacijente sa ozbiljnijim bolestima pankreasa, dok oni sa blažom formom bolesti mogu ostati neotkriveni. Ova analiza se koristi i kod odraslih i kod dece u slučajevima kada postoji sumnja na insuficijenciju pankreasa.
-smanjenje funkcije pankreasa i posledično smanjenje sekrecije enzima je moguće proceniti i primenom sintetičkih supstanci koje su dizajnirane tako da ih enzimi pankreasa razlože u crevima. Proizvodi razgradnje se izlučuju putem urina ili izdahnutog vazduha, gde se i određuju.
-u nekim slučajevima je potrebno proceniti apsorpciju masti iz creva, koja može biti poremećena zbog poremećaja funkcije pankreasa, ali i drugih bolesti. Tada je moguće određivati količinu izlučenih masti u stolici tokom 72h, procena izlučenih masti različitim tehnikama bojenja i mikroskopiranje uzokra stolice, kao i primenom sintetičkih supstanci. Analize ove vrste se rade samo u posebnim slučajevima.

*Kao što je gore objašnjeno, određeni delovi pankreasa imaju sasvim drugu ulogu. Oni stvaraju hormone, od kojih je najznačajniji insulin, koji se izlučuju u cirkulaciju. Insulin utiče na nivo šećera u krvi. Uglavnom se određuje nivo glukoze u krvi i na osnovu toga procenjuje funkcija insulina.

analize krvi
Kod akutnog pankreatitisa, enzimi amilaza i lipaza se oslobađaju iz tkiva pankrasa u cirkulaciju. Tada se aktivnost ovih enzima određuje u krvi. Više o ovim parametrima pročitajte u posebnim teksovima “Amilaza” i “Lipaza”.

genetski testovi
Genetska testiranja se izvode u određenim slučajevima kada postoji sumnja na nasledni uzrok hroničnog pankreatitisa ili na cističnu fibrozu.

uhranjenost
Pravilna funkcija pankreasa je neophoda za varenje i apsorpciju hranljivih sastojaka iz hrane. Zbog toga kod bolesti pankreasa ponekad može doći do pothranjenosti. Takođe je potrebno odrediti nivo proteina i vitamina u organizmu i izmeriti telesnu težinu pacijenta.

1   2

 

Članak je objavljen 28.08.2014.

Saznajte više:
amilaza
lipaza
CEA

Literatura:
1.Johns Hopkins Medicine -The Sol Goldman Pancreatic Cancer Research Center http://pathology.jhu.edu/pc/index.php
Basics of Panceratic Cancer pristupljeno 21.08.2014.
2.Pancreas.org – Information and help about pancreatic diseases http://pancreas.org/
What is Pancreas? pristupljeno 21.08.2014.
Testing Procedures pristupljeno 21.08.2014.
Acute Pancreatitis pristupljeno 28.08.2014.
Chronic Pancreatitis pristupljeno 28.08.2014.
Cystic Fibrosis pristupljeno 28.08.2014.
3.Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics/ edited by CA Burtis,ER Ashwood, DE Burns-5th edition Elsevier
Chapter 22: Serum Enzymes; Pancreatic Enzymes p.583-587
Chapter 51: Gastric, Pancreatic, and Intestinal Function;
The Pancreas: Diseases and Assessment of Exocrine Pancreatic Function p.1713-1718
Investrigation of Maldigestion/Malapsorption p. 1723-1725
4.The National Pancreas Foundation www.pancreasfoundation.org/
Acute Pancreatitis pristupljeno 28.08.2014.
Chronic Pancreatitis pristupljeno 28.08.2014.
Children/Pediatrics pristupljeno 28.08.2014.