24h urin – uputstvo za sakupljanje

24h urin – uputstvo za sakupljanje

Šta treba znati pre početka sakupljanja uzorka?
Pratite uputstva lekara u vezi sa unosom određene vrste hrane, pića i lekova pre i tokom sakupljanja uzorka. Uopšteno govoreći, posebna priprema nije potrebna. Ipak, možda će za Vaše zdravstveno stanje kao i za neke analize biti potrebna određena vrsta restrikcije.
Izaberite dan za skupljanje uzorka kad možete da budete kod kuće da biste izbegli nošenje uzorka sa sobom.
Obavestite lekara o svim lekovima, suplementima i biljnim preparatima koje uzimate.

Za većinu analiza, 24h urin se može skupljati u čistim, nemetalnim bocama bez konzervansa ako se urin tokom sakupljanja čuva na hladnom mestu. Informišite se u laboratoriji o vrsti boca za sakupljanje uzorka koje su prihvatljive. Za neke analize su neophodni konzervansi. U tom slučaju, laboratorija će Vam obezbediti bocu sa konzervansom. Neki od konzervanasa mogu biti opasni ako dođete sa njima u direktan kontakt i to imajte na umu.

24h urin se sakuplja na sledeći način:
1.Ujutru potpuno isprazniti bešiku i odbaciti taj urin. Ovo predstavlja početak sakupljanja 24h urina. Zabeležite datum i vreme (npr. 10.8.2012., 7:00h).
2.Sav urin u naredna 24h mora biti sakupljen.
Ukoliko se u boci za sakupljanje urina nalaze konzervansi, kiseline i slične supstance, nemojte urinirati direktno u posudu zato što te supstance mogu biti opasne..Preporuka je da urin sakupljate u drugoj čistoj posudi i da ga pažljivo sipate u posudu za sakupljanje 24h urina.
Ako je moguće, posudu sa 24h urinom čuvajte u frižideru ili na hladnom mestu tokom sakupljanja uzorka.
3.Sledećeg jutra, u isto vreme kada ste počeli predhodnog dana, sakupite poslednju porciju urina. Zabeležite datum i vreme (npr. 11.8.2012., 7:00h).
4.Odnesite uzorak u laboratoriju što je pre moguće.

Članak je objavljen 30.08.2012.


Literatura:

1. Arup Laboratories www. aruplab.com ,, Special Specimen Collection and Handling – Urine Collection and Transport (24 hour)” sadržaju pristupljeno dana 30.08.2012.
2. University of Rochester Medical Center ,,24-Hour Urine Collection” sadržaju pristupljeno dana 30.08.2012.
3. Mayo Clinic – Mayo medical laboratories ,,FAQs – What is the urine collection process for my specimen?” sadržaju pristupljeno dana 30.08.2012.
4. Mayo Clinic – Mayo medical laboratories ,,Urine Preservatives – Collection and Transportation for 24-Hour Urine Specimens” sadržaju pristupljeno dana 30.08.2012.