T4, FT4

T4, FT4 (tiroksin; Total T4, Free T4)

T4, FT4 se koristi za procenu funkcije kao i za praćenje efekata terapije bolesti tireoidne (štitaste) žlezde.

Uzorak:

Parametar se određuje u uzorku krvi.
Konsultujte se sa svojim lekarom da li je potrebno da obustavite primenu lekova koji mogu uticati na rezultat.

O parametru:

O tireoidnoj žlezdi
Štitasta žlezda ima oblik leptira i sastoji se od dva režnja (lobusa). Smeštena je na prednjoj strani vrata. Prisutne su dve vrste ćelija: folikularne i parafolikularne. Folikularne ćelije su dominantne i one sekretuju hormone koje sadrže jod: tiroksin (T4) i trijodtironin (T3). Parafolikularne ćelije proizvode hormon kalcitonin. Informacije o ovom hormonu pročitajte u posebnom tekstu ,,Kalcitonin“.

Delovanje tireoidnih hormona
T3 i T4 stimulišu sintezu proteina i povećavaju potrošnju kiseonika u ćelijama. Dovode do opšteg povećanja u metabolizmu ugljenih hidrata, masti i proteina. Osim toga, ključni su za pravilan rast i razvoj, a posebno su neophodni za normalan rast i sazrevanje centralnog nervnog sistema.

Regulacija funkcije štitaste žlezde
Sinteza hormona štitaste žlezde je pod kontrolom hipotalamusa i hipofize.
Iz hipotalamusa (područije koje se nalazi u mozgu) se luči hormon TRH. TRH deluje na hipofizu (žlezda koja je smeštena u bazi lobanje) i oslobađa TSH. TSH deuje na štitastu žlezdu i kontroliše sve aspekte sinteze hormona: stimuliše sintezu i sekreciju T3 i T4. Takođe, utiče i na veličinu žlezde.
Ovi hormoni su u sprezi koja ima jake kontrolne mehanizme. Količina TSH koja se sekretuje iz hipofize zavisi od nivoa T4. Ako su nivoi T4 niski, onda se sekretuje više TSH koji ima ulogu da stimuliše sintezu tireoidnih hormona. Ako su nivoi T4 visoki, smanjuje se produkcija TSH. Ovaj mehanizam se može uporediti sa grejalicom i termostatom. Kada je grejalica isključena, postaje hladno što registruje termometar i uključuje grejalicu. Kada temperatura dostigne željeni nivo, termostat reaguje i isključuje grejalicu.
Tireoidni hormoni smanjuju sekreciju TSH. Zbog toga se nivoi T3 i T4 održavaju u relativno konstantnim granicama.
Jod je neophodan činilac za sintezu ovih hormona.

T4, T3
Nakon sekrecije T3 i T4 u cirkulaciju, najveća frakcija ovih hormona se vezuje za transportni protein TBG (globulin koji vezuje tiroksin). Kod nekih stanja i bolesti dolazi do promene nivoa ovih proteina što utiče na nivoe T3 i T4 (ovo se često događa tokom trudnoće, primene kontraceptivnih pilula i dr.).
Unutar ćelija, T4 (sadrži četri atoma joda) prelazi u T3 (sadrži tri atoma joda). Ova konverzija se uglavnom odvija u jetri i u određenim tkivima kao što je mozak. T3 zatim stupa u interakciju sa receptorom i utiče na transkripciju gena. Ovo znači da je T3 aktivan oblik na ćelijskom nivou i nastaje u ciljnim tkivima iz T4. Dejstva ovog hormona su opisana u tekstu iznad.
Tireoidni hormoni se na kraju razgrađuju uglavnom u jetri. Produkti razlaganja se izlučuju delimično preko žuči, a delimično urinom. U telu postoji velika rezerva T4 i nalazi se uglavnom u cirkulaciji. Nasuprot tome, rezerve T3 su male i nalaze se u ćelijama. T3 se mnogo kraće zadržava u organizmu nego T4.

T4, FT4
T4 cirkuliše u krvi u dve forme:

 • vezan za proteine
 • slobodan (free T4). Manje od 0,1% hormona cirkuliše u ovoj formi i slobodno ulazi u ćelije. Samo je slobodna forma hormona biološki aktivna. Između vezane i slobodne frakcije postoji međusobna ravnoteža, pri čemu hormoni vezani za proteine služe kao rezervoar.

T4 test meri ukupan nivo ovog hormona (vezan za proteine i slobodan).

FT4 test meri slobodan T4, koji predstavlja biološki aktivnu frakciju.

Kod stanja kod kojih postoji promena nivoa vezujućih proteina, menja se nivo ukupnog T4 dok nivo free T4 ostaje nepromenjen. Zboga toga je u tim situacija FT4 bolji pokazatelj funkcije štitaste žlezde od ukupnog T4.
Ove analize se obično koriste kada su rezultati TSH testa abnormalni, da bi se utvrdio uzrok.

Rezultati:

Povišen TSH, snižen FT4: mogu ukazati na smanjenu funkciju štitaste žlezde (hipotireoidizam).

Nizak TSH i visok FT4: može biti pokazatelj hipertireoidizma (hiperfunkcija tireoidne žlezde).

Abnormalni nivoi TSH (bilo da je nivo visok ili nizak) i normalan FT4: pokazatelj su da postoji rizik od nastanka poremećaja rada tireoidne žlezde.

Nizak TSH i nizak FT4: može biti u vezi sa poremećajem na nivou hipofize.

Potrebni su pregledi i ispitivanja koji se, zajedno sa rezultatima analiza, koriste za utvrđivanje uzroka poremećaja.

Napomena:

 • Na rezultat utiču brojni lekovi. Obavestite lekara o svim lekovim koje koristite (uključujući i kontraceptivne pilule, anaboličke steroide i dr.).
 • Kod ljudi koji boluju od akutnih i hroničnih bolesti, a imaju normalnu funkciju štitaste žlezde, rezultati analize koje služe za ispitivanje tireoidne funkcije mogu biti abnormalni. Nakon oporavka, rezultati se vraćaju na normalan nivo. Promena koja se najčešće zapaža je nizak nivo T3. Nivo TSH, T4, FT4, varira u zavisnosti od trajanja i ozbiljnosti bolesti. Kako bolest poprima ozbiljniji tok, nivoi T3 i T4 padaju i postepeno se normalizuju tokom vremena, paralelno sa oporavkom. Nivo TSH takođe fluktuira u različitom stepenu i može biti i visok i nizak. Ove promene su primećene kod velikog broja akutnih i hroničnih bolesti, uključujući i:
  • gastrointestinalne bolesti
  • bolesti pluća
  • kardiovaskularne bolesti
  • bolesti bubrega
  • metabolički poremećaji
  • infarkt miokarda
  • zapaljenja
  • gladovanje
  • sepsa
  • opekotine
  • traume
  • operacije
  • maligniteti
  • transplantacija kostne srži

Članak je objavljen 02.10.2012.

Saznajte više:
referentne vrednosti
TSH
T3, FT3
antitireoidna antitela
TBG
tireoglobulin

Literatura:
1. Mayo Clinic – Mayo Medical Laboratories www.mayoclinic.com
,, T4 (Thyroxine), Total Only, Serum” pristupljeno 26.09.2012.
,,T4 (Thyroxine), Free, Serum” pristupljeno 26.09.2012.

2. PubMed Health U.S. National Library of Medicine – The World’s Largest Medical Library www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmedhealth
Fact sheet: Understanding thyroid gland tests pristupljeno 24.09.2012.
,,T4 test” pristupljeno 26.09.2012.

3. H.P. Rang, MM dale, JM Ritter, PK Moore ,,Farmakologija” 2005. prvo srpsko izdanje
poglavlje 28 ,,Štitnjaća”

4. American Thyroid Association www.thyroid.org
,,Thyroid Function Tests” pristupljeno 26.09.2012.

5. British Thyroid Foundation www.btf-thyroid.org
,,Thyroid Function Tests” pristupljeno 02.10.2012.

6. University of Maryland Medical Center www.umm.edu
Endocrinology Health Guide ,,The Thyroid Gland” 24.09.2012.

7. Medscape- Drugs, Diseases & Procedures www.emedicine.medscape.com
,,Euthyroid Sick Syndrome ” pristupljeno 03.10.2012.