Trombociti

Trombociti (Platelet count, PLT)

Trombociti se određuju kao deo kompletne krvne slike, kao deo rutinskog pregleda ili onda kada postoji sumnja da je smanjen ili povišen broj ovih ćelija.

Uzorak:

Parametar se određuje u uzorku krvi.
Trombociti se mogu određivati u uzorku venske i kapilarne krvi. Uzorak venske krvi se najčešće uzima iz vene u pregibu lakta. Kapilarna krv se uzima onda kada se ne može uzeti venska krv, onda kada je teško doći do površinskih vena ili su one osetljive. Uzima se iz jagodice prsta, ušne resice ili pete kod novorođenčadi.
Nije potrebna posebna priprema pre odlaska u laboratoriju.

O parametru:

Trombociti (krvne pločice) su male ćelije koje u cirkulaciji imaju značajnu ulogu u zaustavljanju krvarenja. Lepe za se oštećenja krvnog suda, stvarajući čep koji zaustavlja krvarenje. U ovom procesu učestvuju i drugi proteini krvi, tzv.faktori koagulacije, kao i sam krvni sud. Takođe, imaju ulogu i u obnavljanju povređenog tkiva.

Trombociti nastaju u koštanoj srži, odakle odlaze u krv. Životni vek je od 7 do 10 dana. Razgrađuju se u jetri, slezini i koštanoj srži. Osim toga, slezina predstavlja mesto izdvajanja ovih ćelija. Normalno, u slezini je izdvojeno oko 1/3 trombocita.

Trombociti se u biohemijskim laboratorijama određuju u okviru kompletne krvne slike. Automatizovani hematološki brojač omogućava procenu trombocite loze:
PLT (platelets) – broj trombocita
MPV (mean platelet volume) – prosečna zapremina trombocita. Ovaj parametar daje informaciju o veličini trombocita. Obično postoji inverzan odnos između broja trombocita i njihove veličine: ukoliko je veći MPV, broj trombocita je manji i obrnuto.
PDW (platelet distribution width)  – mera je za uniformnost veličine trombocita.
Ukoliko je broj trombocita visok ili nizak ili ukoliko postoji alarm na izveštaju koji ukazuje na moguća ometanja prilikom analize uzorka na automatizovanom analizatoru, obično se broj trombocita proverava brojanjem u komori za brojanje ćelija uz pomoć mikroskopa. Posmatranjem krvnog razmaza pod mikroskopom se može opisati njihov izgled.
Osim krvne slike, vrlo je važan i fizički pregled. Ukoliko postoji poremećaj broja trombocita, biće potrebni dodatni testovi i pregledi da bi se utvrdio uzrok. Izbor dopunskih pregleda i testova se utvrđuje na osnovu znakova i simptoma bolesti, istorije pacijenta i rezultata analiza.

Snižen broj trombocita se naziva trombocitopenija. Prema broju trombocita može biti: umerena, srednje teška i teška. Što je broj ćelija niži, teža je forma bolesti. Ovo stanje nosi rizik od pojave spontanih krvarenja u koži i sluznicama (iz nosa, u gastrointestinalnom i genitourinarnom traktu). Najopasnija su krvarenja u centralnom nervnom sistemu i u oku. Pored spontanih, javljaju se i krvarenja posle najmanje povrede.
Neki slučajevi blagog sniženja broja trombocita ne zahtevaju lečenje. Nizak broj trombocita može biti privremen i trajati nekoliko dana ili može biti hroničan, u zavisnosti od uzroka. Stanje se obično popravlja kada se utvrdi i izleči bolest ili stanje koje leži u korenu ovog poremećaja. Ponekad su potrebni lekovi, operacija ili transfuzije krvi.

Povišen broj trombocita nastaje kao posledica poremećaja u samoj koštanoj srži koja otpušta veliki broj trombocita u cirkulaciju ili se može javiti sekundarno, u sklopu odgovora organizma na brojne bolesti. Ako je u pitanju poremećaj na nivou kostne srži, zbog izuzetno velikog broja trombocita može biti povećan rizik od tromboza, koje mogu ugroziti život. Lečenje zavisi od uzroka bolesti. Ponekad je povećanje broja trombocita samo prolazno, dok u drugim slučajevima može biti hronično. Tada će možda biti potrebna određena terapija.

Rezultati:

Referentne vrednosti su različite za decu i odrasle.

Snižen broj trombocita može nastati zbog:

Image courtesy of cooldesign/ FreeDigitalPhotos.net

Image courtesy of cooldesign/ FreeDigitalPhotos.net

– smanjenog stvaranja trombocita – može biti urođeno ili stečeno (češće). Stečeni oblici su posledica delovanja faktora koji utiču na koštanu srž:

 • kod anemija koje nastaju zbog nedostatka folne kiseline ili vitamina B12 smanjena je produkcija ovih ćelija.
 • alkohol – snižen broj trombocita se često viđa kod teških alkoholičara, pogotovo ukoliko se neadekvatno hrane.
 • leukemije
 • virusne infekcije
 • toksične hemikalije
 • jonizujuće zračenje
 • citostatici
 • metastaze tumora
 • neki lekovi

– povećane razgradnje trombocita – kod brojnih stanja trombociti se razaraju u telu ili je povećana njihova potrošnja. Koštana srž ne može da nadoknadi taj gubitak, zbog čega pada broj ovih ćelija.

 • neki lekovi, alkohol, bakterije, virusi direktno razgrađuju trombocite
 • imuni sistem može greškom da formira antitela protiv ovih ćelija i da ih uništava. Do stvaranja antitela može doći nakon transfuzija krvi ili trombocita, kod virusnih infekcija, u sklopu autoimunih bolesti ili zbog uzimanja nekih lekova.
 • zbog stvaranja mnogobrojnih trombova u mikrocirkulaciji, povećana je potrošnja trombocita. Uzroci mogu biti ozbiljne bakterijske ili virusne infekcije, ozbiljne komplikacije trudnoće, lekovi, oštećenja tkiva.
 • tokom trudnoće broj trombocita može biti blago snižen

– zbog „zarobljavanja“ trombocita u slezini – slezina ima značajnu ulogu u odbrani organizma od infekcija. Može biti uvećana zbog brojnih razloga. Tada se velike količine trombocita akumuliraju u ovom organu.

-zbog istovremenog postojanja više uzroka

Povišen broj trombocita:
reaktivna trombocitoza je posledica povećanog stvaranja trombocita kao odgovor organizma na određene bolesti. Trombociti imaju normalnu funkciju. Može se javiti zbog :

 • malignih bolesti
 • infekcija i zapaljenja
 • zapaljenskih bolesti (reumatoidni arthritis, celijačna bolest, bolesti vezivnog tkiva, inflamatorna bolest creva i dr.)
 • posle obilnih krvarenja
 • nakon uklanjanja slezine
 • alergijskih reakcija
 • bolesti bubrega
 • anemije zbog nedostatka gvožđa
 • hemolitičke anemije – predstavljaju anemije koje nastaju zbog razgradnje crvenih krvnih zrnaca
 • upotrebe nekih lekova, kao što su epinefrin, tretinoin, vinkristin
 • nakon operacija
 • nakon vežbanja, kao odgovor na povećanu fizičku aktivnost

– primarna trombocitemija je posledica poremećaja koštane srži zbog čega se stvara izuzetno veliki broj trombocita. Tačan uzrok bolesti je nepoznat. Dodatno, trombociti imaju poremećenu funkciju. Zbog povećanog broja ovih ćelija, povećana je sklonost ka trombozama. Takođe, može biti povećana i sklonost ka krvarenju zbog poremećaja njihove funkcije.

Napomena: 
Vrednosti pojedinih hematoloških parametara se mogu razlikovati u venskoj i kapilarnoj krvi. Nešto niži broj trombocita u kapilarnoj krvi može biti posledica njihovog „lepljenja“  na mestu zasecanja kože.

Članak je objavljen 02.11.2013.

Saznajte više:
kompletna krvna slika
APTT
PT, INR
D-dimer

Literatura:
1.,,Laboratorijska hematologija” M.V. Petrović, V. Dopsaj, M. Rajić, Z. Milojević – Beograd: M.Petrović, 2002.
Violeta B. Dopsaj Poglavlje I Organizacija hematološke laboratorije:
Uzorkovanje u hematologiji str.14-19
Automatizacija u hematološkim laboratorijama – 3.2.4. Tumačenje histograma trombocita  str.37
Metode određivanja hematoloških parametara – 4.11. Određivanje trombocita str.60-64
Miroljub V. Petrović, Violeta B.Dopsaj, Zoran D. Milojević Poglavlje IX Poremećaji hemostaze:
Hemoragijski sindromi zbog kvantitativnih i kvalitativnih promena trombocita str.216-220

2.Mayo Clinic www.mayoclinic.com
Health Information: Thrombocytopenia (low platelet count) pristupljeno 01.11.2013.
Thrombocytosis pristupljeno 01.11.2013.

3.NIH National Heart, Lung, and Blood Institute U.S. Department of Health & Human Services www.nhlbi.nih.gov
“Thrombocythemia and Thrombocytosis “ pristupljeno 02.11.2013.
“Thrombocytopenia” pristupljeno 02.11.2013.