Helicobacter pylori

Helicobacter pylori

Analize kojima se dokazuje prisustvo Helikobakterije pilori (Helicobacter pylori) se rade kada je potrebno utvrditi da li je prisutna infekcija ovom bakterijom, kao i pri praćenju uspešnosti terapije.

Uzorak:

Analiza se radi u uzorku krvi (serološke analize), stolice, izdahnutom vazduhu ili endoskopski uzetim uzorcima.

Priprema za analizu:
-izdisajni test- nemojte jesti, piti i pušiti 1 sat pre odlaska u laboratoriju. Primena antibiotika, inhibitora protonske pumpe i preparata bizmuta dovodi do lažno negativnih rezultata. Ako se test radi za procenu uspešnosti terapije Helikobakterije pilori, potrebno je da prođe 4 nedelje od završetka primene lekova.
-analiza stolice – na rezultat utiču antibiotici, inhibitori protonske pumpe, preparati bizmuta. Ako se analiza radi za procenu uspešnosti terapije Helikobakterije pilori, potrebno je da prođe najmanje 4 nedelje od završetka terapije.
-serološke analize (određivanje antitela u krvi) – nije potrebna posebna priprema.
-endoskopsko uzimanje uzoraka – Helikobakterija pilori se dokazuje u endoskopski uzetim uzorcima samo u posebnim slučajevima. Na rezultat utiču antibiotici, inhibitori protonske pumpe i preparati bizmuta. Verovatno će biti potrebno da ne jedete nekoliko sati pre endoskopije. Informišite se kod lekara o pravilnoj pripremi.

O parametru:

Helikobakterija pilori je bakterija spiralnog oblika koja je razvila sposobnost preživljavanja u izuzetno kiseloj sredini kakva postoji u želucu. Može se steći tokom detinjstva i sa godinama se povećava šansa da će doći do infekcije. Prema nekim podacima, i do 50% ljudi do svoje 60 godine se inficira.
Još uvek u potpunosti nije razjašnjeno širenje infekcije ovom bakterijom. Smatra se da se prenosi putem kontaminirane hrane i vode (hrana koja nije dobro oprana ili adekvatno termički obrađena, nečista voda). Istražuju se putevi prenosa bakterije sa inficirane na inficiranu osobu i smatra se da oni mogu uključivati kontakt sa fekalnim materijama ili sadržajem povraćanja. Osim toga, direktan prenos putem pljuvačke je moguć.

Helikobakterija pilori u želucu dovodi do prekomerne produkcije kiseline što izaziva gastritis i povećava šansu za nastanak ulcera. Osim toga, poseduje enzime koji oštećuju sluznicu zeluca. Kod inficiranih postoji 3-6 puta veća verovatnoća da se razvije kancer želuca.
Simptomi najčešće uključuju bol u stomaku, gubitak težine, slab apetit, nadimanje, osećaj punoće, mučninu i povraćanje. Neki ljudi imaju vrlo blage simptome ili ih nemaju uopšte.

Terapija uključuje primenu više lekova i to najčešće lekova koji smanjuju sekreciju želudačne kiseline i antibiotike. Lečenje se ponavlja ukoliko bakterija nije iskorenjena.

Analize koje se koriste pri postavljanju dijagnoze i praćenju efekata terapije su:

izdisajni test – urea breath test
Pacijent oralno unosi jedinjenje koje se naziva urea koje je obeleženo na ugljenikovom atomu. Kod inficiranih ljudi, kada urea dospe u želudac, Helikobakterija je razgrađuje. Oslobađa se ugljen dioksid sa obeleženim ugljenikovim atomom. Ugljen-dioksid se izbacuje iz organizma putem pluća i moguće je odrediti njegovu količinu u izdahnutom vazduhu.
Ovaj test se koristi za postavljanje dijagnoze i za potvrdu uspešnosti terapije.

Helicobacter pylori – analiza fecesa:
posebno se koristi pri postavljanju dijagnoze, kao i za procenu uspesnosti terapije. Ovom analizom se utvrđuje prisustvo antigena Helikobakter pilori u stolici.

serološke analize: određivanje Helicobacter pylori IgG, IgM, IgA antitela u krvi
Otkrivaju prisustvo antitela usmerenih protiv Helikobakterije pilori. Koriste se pri otkrivanju infekcije uglavnom kada druge analize nisu dostupne. Zbog toga što rezultati ostaju pozitivni do 3 godine nakon uspešnog lečenja i zbog toga što nivo antitela ne pada značajno posle lečenja, ove analize se ne koriste za procenu uspešnosti terapije.
Serološke analize nisu specifične, pa se koriste dodatni testovi koji potvrđuju aktivnu infekciju i to izdisajni test i analiza stolice.
Na rezultat ne utiče primena antibiotika ni inhibitora protonske pumpe. Ove analize se ne koriste kod osoba sa poznatom predhodnom infekcijom Helikobakterijeom pilori.

endoskopski uzetih uzorci
Endoskopija se obavlja u lekarskoj ordinaciji. Tanka cev sa malom kamerom se kroz usta i grlo uvodi u želudac. Kamera omogućava lekaru da uoči eventialne neregularnosti u gornjem delu digestivnog trakta.
Tokom endoskopije je moguće uzeti uzorak tkiva koji se zatim može bojiti ili koristiti za brzi ureaza test. Moguće je i laboratorijsko uzgajanje kulture bakterija, mada ovo nije rutinska procedura i ima brojna ograničenja.
Ovo je invazivna tehnika i radi se samo u posebnim slučajevima.

Referentne vrednosti:

Izdisajni test
negativan rezultat: normalno
pozitivan rezultat: pokazatelj je aktivne infekcije

analiza stolice
negativan rezultat: normalno. Označava odstustvo antigena Helikobakter pilori, ali ne može u potpunosti eliminisati mogućnost infekcije.
pozitivan rezultat:označava prisustvo antigena Helikobakterije pilori u stolici i pokazatelj je aktivne infekcije

serološke analize: Helicobacter pylori IgG, IgM, IgA antitela u krvi
negativan rezultat: nisu detektovani značajni nivoi antitela
siva zona: rezultati su nepouzdani preporučuje se ponavjanje analize za 10-14 dana
pozitivan rezultat:detektovani su značajni nivoi antitela

Inficirani pacijenti skoro uvek imaju antitela IgG klase, ređe IgA antitela.
IgG antitela su znak predhodne ili aktivne infekcije. Pozitivan nalaz se češće viđa kod starijih ljudi i može biti prisutan kod značajnog broja zdravih osoba starijih od 50 godina.
Pozitivan rezultat IgA antitela je znak aktivne infekcije, ali nalaz mora da bude potvrđen drugom analizom.
Najviši nivoi IgM antitela su tokom početne faze infekcije. Klinička upotreba ove analize nije još uvek sa sigurnošću utvrđena.

Uz serološke analize se preporučuju dodatni testovi. Novije smernice za postavljanje dijagnoze infekcije H.pylori ne preporučuju korišćenje seroloških analiza, osim u slučajevima kada drugi testovi nisu dostupni.

Infekcija se potvrđuje izdisajnim testom ili analizom stolice u većini slučajeva.U posebnim slučajevima, potrebno je endoskopski uzeti uzorak za analizu. Pratite instrukcije svog lekara.
Uspešnost izlečenja se potvrđuje izdisajnim testom ili analizom stolice i to 4 nedelje nakon završetka tretmana.
Serološke analize se mogu koristiti za potvrdu infekcije i mogu se izvoditi tokom primene terapije, ali se ne koriste za potvrdu izlečenja.

Članak je dopunjen 25.09.2013.

Pitanja:
1.Da li je rezultat izdisajnog testa na Helicobacter pylori u vezi sa ozbiljnošću infekcije?
Rezultati izdisajnog testa na Helicobacter pylori se izveštavaju kao pozitivni ili negativni tj. infekcija je pristna ili nije prisutna.  Nije utvrđena korelacija između broja ovih bakterija i rezultata izdisajnog testa.

Literatura:
1.The Merck Manual for Health Care Professionals www.merckmanuals.com
,,Helicobacter pylori infection” pristupljeno dana 26.01.2013.

2.Mayo Clinic – Mayo Medical Laboratories www.mayomedicallaboratories.com
Helicobacter pylori Antibody IgG, IgM and IgA, Serum pristupljeno dana 26.01.2013
Helicobacter pylori Diagnostic Algotithm pristupljeno dana 26.01.2013
Helicobacter pylori Antigen, Feces pristupljeno dana 26.01.2013
Hot Topics: Helicobacter pylori: Overview and Considerations for Diagnostic Testing pristupljeno dana 27.01.2013.
Helicobacter pylori Breath Test pristupljeno 25.09.2013.

3.National Digestive Diseases Information Clearinghouse – US Department of Health and Human Services
,,H. pylori and Peptic Ulcers” pristupljeno dana 27.01.2013.

4.Arup Laboratories – National Reference Laboratory www.aruplab.com
ARUP’s Laboratory Test Directory – Helicobacter pylori Breath Test pristupljeno dana 27.01.2013.
Helicobacter pylori Antibodies, IgG & IgA pristupljeno dana 27.01.2013.
Helicobacter pylori Antibody, IgG pristupljeno dana 27.01.2013.
Helicobacter pylori Antibody, IgM pristupljeno dana 27.01.2013.
Helicobacter pylori Antibody, IgA pristupljeno dana 27.01.2013.
ARUP Consult :Helicobacter pylori pristupljeno dana 27.01.2013.