Reumatoidni faktor RF

RF (rheumatoid factor; reumatoidni faktor)

Reumatoidni faktor RF se najčešće  koristi kao pomoć prilikom postavljanja dijagnoze reumatoidnog artritisa.

Uzorak:

Parametar se određuje u uzorku krvi.
Preporuka je da ne jedete pre odlaska u laboratoriju.

O parametru:

Terminom ,,reumatoidni faktor” RF se označavaju antitela koja su prisutna kod oko 80% osoba koje imaju reumatoidni artritis. (Antitela su proteini koje stvara imuni sistem i koja se pod normalnim uslovima ,,bore” protiv stranih i štetnih agenasa u telu.)

Nedostatak ovog parametra je to što je pozitivan nalaz prisutan i kod drugih reumatskih i nereumatskih bolesti. Osim toga, pozitivan nalaz je prisutan i kod nekih zdravih osoba, pri čemu je veća verovatnoća da će nalaz biti lažno pozitivan što je osoba starija (RF može biti visok kod oko 10% zdravih starih ljudi). Zbog toga se pristupilo istraživanju novih testova koji bi bili od koristi pri dijagnozi reumatoidnog artritisa i razvijen je anti-CCP test.
RF je i dalje u upotrebi: pozitivan rezultat kod osobe sa simptomima reumatoidnog artritisa se koristi za potvrdu dijagnoze.

RF je takođe povišen i kod osoba sa Sjögren sindromom. Važno je reći da se dijagnoza reumatoidnog artritisa i Sjögren sindroma postavlja na osnovu pregleda i različitih dijagnostičkih procedura, a da laboratorijske analize predstavljaju dopunu tim rezultatima.

Rezultati:

Rezultati se izražavaju:
-u internacionalnim jedinicama (IU/ml)
-kao titar npr. 1:80

Normalne vrednosti:
Obično su pokazatelj toga da ne bolujete od reumatoidnog artritisa. Ipak, kod 20% osoba sa ovom bolešću rezultat će biti u granicama referentnih vrednosti. Dodatno, kod nekih pacijenata, rezultat će biti normalan u ranoj fazi bolesti.

Povišene vrednosti:
-kod reumatoidnog artritisa. Potrebne su potvrdne analize za postavljanje dijagnoze. Visoki nivoi RF su udruženi sa ozbiljnijim formama.
Sjögren sindrom – kod 75-95% osoba. Sjögren sindrom je autoimuna bolest kod koje imuni sistem, umesto stranih agenasa kao što su virusi i bakterije, napada različite organe i to posebno žlezde koje stvaralju suze i pljuvačku, zbog čega se javljaju simptomi kao što su suva usta i suve oči.
druge reumatske i nereumatske bolesti: kao što su sistemski eritemski lupus (SLE), druge bolesti vezivnog tkiva, bakterijski endokarditis, bolesti jetre, tuberkuloza, sifilis, virusne infekcije, parazitarne infekcije, bolesti pluća, neke vrste kancera. U ovim slučajevima, RF se ne koristi za postavljanje dijagnoze niti za praćenje ovih stanja
-kod malog broja potpuno zdravih osoba.

Napomena:
Navedeni % variraju u zavisnosti od korišćene literature.

Članak je objavljen 14.09.2012.

Saznajte više:
referentne vrednosti
anti-CCP antitela

Literatura:
1. Arup Laboratories – National Reference Laboratory www.aruplab.com
ARUP’s Laboratory Test Directory:,, Rheumatoid Factor” pristupljeno dana 12.09.2012.

2.Mayo Clinic www.mayoclinic.com
Mayo Medical Laboratories:,,Rheumatoid Factor, Serum” pristupljeno dana 12.09.2012.
Hot Topics ,, The Role of the Laboratory in the Diagnosis of Rheumatoid Arthritis” pristupljeno dana 12.09.2012.

3.National Institute of Arthritis and Musculoskeletal and Skin Diseases www.niams.nih.gov
,, Handout on Health: Rheumatoid Arthritis” pristupljeno dana 12.09.2012.
,, Sjögren’s Syndrome” pristupljeno dana 12.09.2012.

4.Medscape — Drugs, Diseases & Procedures  www.emedicine.medscape.com
,, Rheumatoid Arthritis – Workup” pristupljeno dana 12.09.2012.

5.PubMed Health – U.S. National Library of Medicine – The World’s Largest Medical Library www.ncbi.nih.gov
,,Rheumatoid factor” pristupljeno dana 12.09.2012.

6.American Family Physician www.aafp.org
,, Clinical Utility of Common Serum Rheumatologic Tests” STEPHEN K. LANE, M.D., and JOSEPH W. GRAVEL, JR., M.D. March 15, 2002 pristupljeno dana 13.09.2012.