TBG

TBG (Thyroid-Binding Globulin)

TBG se najčešće određuje kada nivoi ukupnih tireoidnih hormona nisu u korelaciji sa funkcijom štitaste žlezde.

Uzorak:

Parametar se određuju u uzorku krvi.
Nije potrebna posebna priprema pre odlaska u laboratoriju.

O parametru:

Tiroid vezujući globulin TBG se sintetiše u jetri. U cirkulaciji vezuje i transportuje hormone T3 i T4. Samo mali nivoi ovih hormona su slobodni u cirkulaciji, odnosno nisu vezani za proteine. TBG, prealbumin i albumin su proteini koji transportuju tireoidne hormone, pri čemu TBG vezuje oko 75% T4 i T3.
Promene koncetracije i/ili afiniteta ovih proteina dovode do promena ukupnih nivoa tireoidnih hormona. Ali, ove promene ne dovode do bolesti zato što koncentracije slobodnih hormona ostaju nepromenjene.

T4 i T3 cirkulišu u krvi u dve forme:

 • vezani za proteine
 • slobodni (free T4, free T3). Vrlo male količine ovih hormona cirkulišu slobodni i ulaze u ćelije. Samo je slobodna forma hormona biološki aktivna. Između vezane i slobodne frakcije postoji međusobna ravnoteža, pri čemu hormoni vezani za proteine služe kao rezervoar.

T4 i T3 test meri ukupan nivo hormona (vezan za proteine i slobodan).
FT4 i FT3 test meri slobodan T4,odnosno slobodan T3 koji predstavlja biološki aktivnu frakciju.

Određivanje nivoa TBG je značajno ako su nivoi ukupnog T4 ili T3 abnormalni, a ne postoje znaci poremećaja tireoidne funkcije, drugim rečima: kada nivoi tireoidnih hormona nisu u korelaciji sa funkcijom štitaste žlezde.

Rezultati:

Povišene vrednosti TBG:
mogu dovesti do povećanih novoa ukupnog T4 ili T3, a da pri tom nije promenjena aktivnost ovih hormona u telu. Uzroci mogu biti:
bolesti jetre (npr. akutni infektivni hepatitis, hronični aktivni hepatitis, primarna bilijarna ciroza) dovode do povišene sinteze TBG i produženog zadržavanja u krvi.
u toku normalne trudnoće
– preparati koji sadrže estrogen,uključujući i kontraceptivne pilule – estrogeni stimulišu sintezu TBG i produžavanju njegovo zadržavanje u cirkulaciji.
tumori koji sekretuju estrogen
– upotreba nekih lekova
nasledni uzroci – nasledni poremećaj na X hromozomu dovodi do povećane sinteze TBG
akutna interminentna porfirija – ova bolest spada u grupu retkih naslednih poremećaja
HIV

Sniženi nivoiTBG mogu biti u vezi sa:
-ozbiljnijim formama sistemskih bolesti – kod ljudi koji boluju od akutnih i hroničnih bolesti, a imaju normalnu funkciju štitaste žlezde, rezultati analize koje služe za ispitivanje tireoidne funkcije mogu biti abnormalni. Nakon oporavka, rezultati se vraćaju na normalan nivo. Ovo obuhvata promene nivoa tireoidnih hormona. Jedna od hipoteza koja objašnjava ovakve rezultate pretpostavlja da je povećana razgradnja TBG na mestima zapaljenja u organizmu. Druga hipoteza kao uzrok navodi modifikaciju TBG koja menja njegova svojstva. Ove promene rezultata analiza koje se koriste za ispitivanje funkcije tireoidne žlezde su primećene kod velikog broja akutnih i hroničnih bolesti, uključujući i:

 • gastrointestinalne bolesti
 • bolesti pluća
 • kardiovaskularne bolesti
 • bolesti bubrega
 • metabolički poremećaji
 • infarkt miokarda
 • zapaljenja
 • gladovanje
 • sepsu
 • opekotine
 • traume
 • operacije
 • malignitete
 • transplantaciju kostne srži

Osim toga, nedostatak TBG je može biti urođen ili stečen.
nasledni nedostatak TBG – najčešće je u pitanju mutacija na X hromozomu. Osim toga, i drugi poremećaji na nivou gena mogu dovesti do potpunog nedostatka ili smanjenog nivoa TBG.
-kod bolesti bubrega – kod nefrotskog sindroma proteini, uključujući i TBG, se gube urinom
bolesti jetre – tada je smanjena sinteza TBG u jetri
-neke endokrine bolesti kao što su Kušingov sindrom (Cushing syndrome), akromegalija i loše konrolisan diabetes mellitus su u vezi sa nedostatakom ovog proteina. Tačan uzrok je još uvek nepoznat.
-kod upotrebe nekih lekova npr. prilikom dugotrajne upotrebe glukokortikoida i androgena. Postoji više mehanizama kojima ovi lekovi dovode do nedostatka TBG.
pothranjenost – tada je smanjena sinteza svih proteina, uključujući i TBG

U svakom slučaju, pored ovog parametra su potrebne dodatne analize za procenu funkcije štitaste žlezde.

Napomena:
Osim kod navedenih bolesti i stanja, povišeni nivo TBG se javljaju kod hipotireoidizma (smanjene funkcije štitaste žlezde), a sniženi nivoi mogu biti posledica hipertireoidizma (povišene funkcije štitaste žlezde).

Članak je objavljen 22.10.2012.

Saznajte više:
referentne vrednosti
TSH
T4, FT4
T3, FT3
antitireoidna antitela
tireoglobulin

Literatura:
1. Medscape- Drugs, Diseases & Procedures www.emedicine.medscape.com
,, Thyroid-Binding Globulin” pristupljeno 16.10.2012.
,,Thyroxine-Binding Globulin Deficiency” pristupljeno 16.10.2012.
,,Euthyroid Hyperthyroxinemia” pristupljeno 16.10.2012.
,,Euthyroid Sick Syndrome ” pristupljeno 16.10.2012.

2. PubMed Health U.S. National Library of Medicine – The World’s Largest Medical Library www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmedhealth
,,TBG level – blood” pristupljeno 22.10.2012.

3. PubMed U.S. National Library of Medicine – National Institutes of Health www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
,,Thyroid dysfunction in HIV infection”Lambert M. Division of General Internal Medicine, Saint-Luc University Hospital, Catholic University of Louvain Medical School, Brussels, Belgium pristupljeno 22.10.2012.

4. Mayo Clinic www.mayoclinic.com
,,Thyroxine-Binding Globulin (TBG), Serum” pristupljeno 22.10.2012.