Rezultat van referentnih granica

Rezultat van referentnih granica

Rezultati koji su van referentnih vrednosti mogu, a ne moraju biti znak nekog problema.
U svakom slučaju, to je nešto što zahteva dalja ispitivanja. Lekar će interpretirati te rezultate zajedno sa svim ostalim medicinskim podacima i utvrditi da li je taj rezultat nešto što je za Vas značajno. Možda će biti potrebno da ponovite analizu.

Kao što je navedeno, brojni su faktori uticaja na rezultate laboratorijskih analiza. Zbog toga je izuzetno važno da se striktno pridržavate uputstva koje ste dobili u vezi sa pripremom pre davanja uzorka kao i sa samim davanjem uzorka (npr. sakupljanje urina).

Obavestite lekara o svim činiocima koji mogu uticati na rezultate, nemojte pretpostavljati da se oni podrazumevaju.

Osim toga, postoji verovatnoća da ste potpuno zdravi iako su rezultati van referentnih vrednosti. Ovo se odnosi, uopšteno govoreći, na rezultate koji vrlo malo odstupaju od referentnih granica. Ako često radite istu analizu, vrlo verovatno će jedan rezultat biti van referentnih granica. Zbog bioloških varijacija, vrednosti parametara variraju iz dana u dan.
– Kod 5% zdravih ljudi vrednosti pojedinih parametara, koje su za njih normalne, se ne poklapaju sa očekivanim vrednostima za ukupnu populaciju.
– Prema zakonu verovatnoće, u 5% (1 od 20) slučajeva će rezultat biti van referentnih granica, čak iako se analizira isti parametar u jednom uzorku.
Dodatno, nešto se može desiti sa uzorkom što će uticati na rezultat.
Osim toga, svakodnevno se pojavljuju novi lekovi i preparati na tržištu čiji uticaj na laboratorijske analize još uvek nije ispitan.