ALP Alkalna fosfataza

ALP Alkalna fosfataza

ALP se određuje kao deo rutinskog ispitivanja funkcije jetre ili kada osoba ima simptome poremećaja jetre ili kostiju.

Uzorak:

Parametar se određuje u uzorku krvi.
Preporuka je da krv vadite ujutru nakon noćnog gladovanja, zato što kod nekih ljudi nivo ALP može biti povišen nakon obroka.

O parametru:

ALP – Alkalna fosfataza je enzim koji je prisutan u mnogim organima. Najveća aktivnost ovog enzima je u jetri i to u žučnim kanalićima i kostima gde ima ulogu u formiranju kostiju. Osim toga, ALP je prisutna i u bubrezima, crevima i placenti (kod trudnih žena).
Povišeni nivoi su najčešće posledica bolesti jetre ili kostiju.

Rezultati:

Povišene vrednosti:
-procesi na kostima: metastaze na kostima, rahitis, poremećaji u lučenju hormona koji utiču na kosti
-procesi na jetri: posebno opstrukcija sekrecije žuči. Osim toga i druge bolesti jetre mogu dovesti do povišenja nivoa ALP:ciroza, metastaze u jetri, kancer.

Snižene vrednosti:
-izuzetno retko nasledno oboljenje koje je praćeno promenama na kostima
-kontaminacija uzorka krvi citratom, oksalatom, EDTA dovodi do lažno sniženih vrednosti ALP, čak do vrednosti bliskih nuli. Do ovoga dolazi zbog toga što citrat, oksalat i EDTA kompleksno vezuju magnezijum i cink koji su neophodni za aktivnost ALP:
-transfuzije krvi (sadrže citrat)-prolazno smanjenje aktivnosti
-nedostatak cinka u organizmu

Napomena:
U trudnoći su normalno povišene vrednosti ALP, kao i kod zarastanja fraktura kostiju.
Deca i adolescenti normalno imaju značajno više vrednosti ALP od odraslih zato što njihove kosti rastu.
Neki lekovi utiču na nivo ovog parametra.

Saznajte više:
referentne vrednosti