antitireoidna antitela

antitireoidna antitela ( Antithyroid Antibodies)

Koriste se kao pomoć pri postavljanju dijagnoze autoimunih tireoidnih bolesti, kao i pri praćenju efekata terapije.

Uzorak:

Parametri se određuju u uzorku krvi.
Nije potrebna posebna priprema pre odlaska u laboratoriju.

O parametru:

Prisustvo specifičnih antitela je karakteristično za autoimune tireoidne bolesti. Najvažnija su anti-TPO antitela, TG antitela i TSH receptorska antitela.

Anti-TPO antitela (Thyroid Peroxidase Antibody ,TPOAb):
Tiroid peroksidaza (TPO) je enzim koji se normalno nalazi u tireoidnoj žlezdi i ima važnu ulogu u produkciji tireoidnih hormona. Anti-TPO antitela su usmerena protiv ovog enzima. Ako imate utvrđen poremećaj rada tireoidne žlezde, možda će biti potrebno da uradite ovu analizu, uz ostale testove, kako bi se utvrdio tačan uzrok.
Kod trudnica koje imaju autoimunu bolest, i to posebno bolest tireoidne žlezde (kao što je Hašimotov tireoiditis ili Gravesova bolest) ova analiza se koristi da bi se utvdilo da li postoji rizik od poremećaja rada štitaste žlezde kod bebe.

TG antitela (antitireoglobulinska antitela; Thyroglobulin Antibody, Tg Ab):
Usmerena su protiv proteina koji se naziva tireoglobulin koji ima ulogu u sintezi, skladištenju i oslobađanju tireoidnih hormona.
Koriste se, zajedno sa ostalim analizama, kao pomoć pri dijagnozi autoimunih tireoidnih bolesti kao i za praćenje aktivnosti bolesti nakon tretmana kancera štitaste žlezde.

TSH receptorska antitela (Thyroid Stimulating Hormone Receptor Antibody ,TRAb):
Podeljena su na tri tipa: stimulišuća, blokirajuća i neutralna.

Hashimoto tireoiditis:
Predstavlja bolest u kojoj imuni sistem stvara antitela koja oštećuju štitastu žlezdu što često dovodi do smanjenja njene funkcije. Ne zna se tačan uzrok ove bolesti. Smatra se da virusi i bakterije mogu biti okidač, kao i da mogu biti uključeni genetski faktori. Ova bolest je jedan od vodećih uzroka hipotireoidizma (smanjene funkcije štitaste žlezde). Najčešće pogađa žene srednjih godina, ali se takođe javlja i kod muškaraca i žena bilo koje starsosne dobi kao i kod dece.
Gravesova bolest:
Kod Gravesove bolesti, iz razloga koji još uvek nisu u potpunosti razjašnjeni, imuni sistem stvara antitela koja stimulišu rad tireoidne žlezde što dovodi do prekomernog stvaranja tireoidnih hormona. Takođe, ta antitela napadaju tkivo koje okružuje oči što dovodi do karakterističnih promena.

Rezultati:

Prisustvo ovih antitela obično je pokazatelj autoimunih bolesti tireoidne žlezde, mada povišeni nivoi mogu takođe biti prisutni kod drugih bolesti i stanja.

povišene vrednosti anti-TPO antitela::
Mogu biti pokazatelj da je uzrok bolesti tireoidne žlezde autoimuni poremećaj (Hašimotov tireoiditis, Gravesova bolest).
Neki ljudi sa povišenim anti TPO antitelima nemaju bolest tireoidne žlezde. Ipak, ovakav nalaz može označavati povećan rizik od nastanka tireoidnih bolesti u budućnosti. Zbog toga će možda biti potrebna peroidična provera i nadzor.

povišene vrednosti TG antitela:
TG antitela se, pored TPO antitela, nalaze kod pacijenata sa Hašimoto tireoiditisom. Anti TPO antitela su su visoko specifična za autoimune bolesti tireoideje, dok TG antitela nisu. To znači da se TG antitela određuju samo u posebnim slučajevima.
Pozitivan nalaz ovih antitela kod ljudi sa normalnim nivoom tireoidnih hormona može biti pokazatelj povećanog rizika od nastanka tireoidnih bolesti u budućnosti.
Kod pacijenata sa kancerom tireoideje važne informacije o prisustvu ili odsustvu bolesti se mogu dobiti merenjem tireoglobulina. Antitireoglobulinska antitela (TG antitela) su prisutna kod do 20% ovih pacijenata i ona mogu uticati na merenje tireoglobulina zbog čega onda ovaj test postaje nepouzdan. Ovo znači da TG antitela dovode do netačnih rezultata pri merenju tireoglobulina.
Trudnice i rođaci onih koji imaju autoimune bolesti koje pogađaju štitastu žlezdu mogu imati pozitivan rezultat.
Neki ljudi sa blago povišenim vrednostima TG antitela nemaju bolesti štitaste žlezde. Ovakav nalaz se češće nalazi kod žena kao i kod starijih osoba oba pola.

povišene vrednosti TRAb:
prisustvo ovih antitela služi kao pomoć pri postavljanju dijagnoze Gravesove bolesti.
Takođe, određivanje TRAb služi kao pomoć pri proceni efikasnosti terapije.

Članak je objavljen dana 11.10.2012.

Saznajte više:
referentne vrednosti
TSH
T4, FT4
T3, FT3
TBG
tireoglobulin

Literatura:
1. Medscape- Drugs, Diseases & Procedures www.emedicine.medscape.com
,,Antithyroid Antibody” pristupljeno 11.10.2012.
,,Antithyroglobulin” pristupljeno 11.10.2012.

2. Mayo Clinic www.mayoclinic.com
,,Hashimoto’s disease” pristupljeno 11.10.2012.
,,Graves’ disease” pristupljeno 11.10.2012.
,,Thyroid peroxidase antibody test: What is it?” pristupljeno 11.10.2012.

3. Arup Laboratories – National Reference Laboratory www.aruplab.com
ARUP’s Laboratory Test Directory: Thyroglobulin Antibody pristupljeno 11.10.2012.
Arup Consult: Autoimmune Thyroid Disease – Thyroiditis pristupljeno 11.10.2012.