ALT

ALT (Alanin aminotransferaza; Alanine Aminotransferase; serum glutamic-pyruvic transaminase; SGPT)

ALT se određuje radi otkrivanja i praćenja oštećenja ćelija jetre.

Uzorak:

Parametar se određuje u uzorku krvi.
Nije potrebna posebna priprema pre odlaska u laboratoriju.

O parametru:

ALT je enzim koji se najviše zastupljen u jetri i bubrezima, dok je u mnogo manjim količinama prisutan u srcu i mišićima. U krvi je normalno prisutan u niskim koncentracijama. Pri povredi ćelija, enzim se oslobađa u krv.

ALT se određuje radi otkrivanja oštećenja ćelija jetre. Često se određuje zajedno sa AST. Ipak, ALT je specifičniji test (povećanje aktivnosti ALT se retko javlja kod drugih bolesti). Osim toga, aktivnost ALT ostaje duže povišena od aktivnosti AST. Zbog toga se smatra da je korist od određivanja AST, kao dodatnog testa, ograničena.

Kod otkrivanja bolesti jetre, obično se radi grupa testova: ALT, AST, ALP, bilirubin, albumin, protrombinsko vreme (PT). Rezultati svih ovih testova se čitaju zajedno, uzimajući u obzir istoriju pacijenta, rezultate pregleda i drugih testova.

Rezultati:

Referentne vrednosti su različite za muškarce i žene.

Bolesti jetre su najvažniji uzrok povećanja aktivnosti ALT u krvi. Obično se određuje zajedno sa drugim analizama koje služe za otkrivanje bolesti jetre. Najčešće je aktivnost ALT viša nego AST (izutetak je npr. alkoholni hepatitis, ciroza jetre).

 • Kod akutnih povreda jetre (npr.virusni hepatitis, druge bolesti jetre koje su povezane sa akutnim izumiranjem ćelija jetre), vrednosti AST i ALT mogu biti povišene čak i pre pojave znaka i simptoma bolesti (kao što je žutica). Aktivnosti oba enzima kod akutne povrede jetre mogu biti i do 100 puta veće od gornje granice referentnih vrednosti, mada su vrednosti najčešće povećane 10-40 puta. Maksimum aktivnosti enzima se dostiže između 7. I 12. dana, nakon čega vrednosti postepeno opadaju. Pik aktivnosti ovih enzima nije u vezi sa prognozom bolesti.
 • Kod alkoholičara dolazi do različitih oštećenja jetre.
 • Kod toksičnog hepatitisa, koji je izazvan hemikalijama koje deluju toksično na jetru, AST i ALT su povišeni. Vrednosti su vrlo visoke, često više od 85 puta od gornje granice referentnih vrednosti.

  Image courtesy of dream designs / FreeDigitalPhotos.net

  Image courtesy of dream designs / FreeDigitalPhotos.net

 • Hronični hepatitis – perzistentno povećana aktivnost ALT duže od 6 meseci nakon epizode akutnog hepatitisa se koristi za postavljanje dijagnoze hroničnog hepatitisa. Kod većine pacijenata, vrednosti su umereno povišene, manje od 7 puta od gornje granice referentnih vrednosti.
 • Nealkoholna masna jetra je najčešći uzrok, pored virusnog i alkoholnog hepatitisa, koja dovodi do povišenja aktivnosti aminotransferaza u krvi (ALT,AST). Uključuje ceo spektar patoloških promena jetre i može poprimiti ozbiljniju formu. Predstavlja dodatnu karakteristiku ,,metaboličkog sindroma“ za koji su karakteristični gojaznost, visoke vrednosti triglicerida, nizak HDL-holesterol i poremećaj nivoa glukoze u krvi.
 • Kod ciroze jetre vrednosti su blago povišene.
 • Kod karcinoma jetre ili metastaze karcionoma u jetri, vrednosti su umereno povišene.
 • Kod nedovoljnog protoka krvi kroz jetru.
 • Kod opstrukcije žučnih puteva (npr. zbog prisustva kamena), vrednosti mogu biti povišene. Tada je značajno povećanje aktivnosti enzima ALP.
 •  Drugi, retki uzroci hronične povrede jetre mogu biti autoimuni hepatitis, celijačna bolest, Vilsonova bolest i dr. Prisustvo ovih bolesti se obično ispituje kod kod pacijenata sa povišenim vrednostima transaminaza (AST, ALT) koji nemaju virusnu infekciju jetre, nisu na terapiji lekovima koji mogu oštetiti jetru i ne konzumiraju alkohol.

• Pri primeni različitih lekova, kao što su nesteroidni anti-inflamatorni lekovi (npr. aspirin), antibiotici, antiepileptici, statini ili opijati, može biti blago ili umereno povišena aktivnost. Ovo važi i za lekove koji se prodaju bez recepta, neke dijetetske suplemente, kao i biljne preparate. Obavestite lekara o svim lekovima, suplementima i biljnim preparatima koje koristite!
• Manja povećanja aktivnosti ALT se može javiti kod povrede mišića ili nakon napornog vežbanja.
• Kod pankreatitisa.

Napomena:
Ukoliko su vrednosti ALT i/ili AST neočekivano povišene, analizu treba ponoviti. Ako je pacijent bio izložen teškom fizičkom naporu (npr. intezivno vežbanje), test treba ponoviti nakon peroida odmora, tokom koga pacijent neće biti izložen fizičkom naporu.

Članak je modifikovan 11.10.2013.

Saznajte više:
referentne vrednosti
AST
ALP
albumin
bilirubin
GGT

Literatura:
1.Tietz Textbook of Clinical chemistry and Molecular Diagnostics/ edited by CA Burtis,ER Ashwood, DE Burns-5th edition Elsevier
Chapter 22 Serum Enzymes: Aminotransferases 573-576
Chapter 50: Liver Disease – diagnostic strategy 1680-1682

2.American Association for Clinical Chemistry www.aacc.org
NACB Laboratory Guidelines for Screening, Diagnosis and Monitoring of Hepatic Injury Dufour, Lott, Nolte, Gretch, Koff, Seeff
,,Guidelines for Performance of Laboratory Tests of Liver Function and Injury”  16/03/2007 pristupljeno 11.10.2013.

3.PubMed Health – U.S. National Library of Medicine – The World’s Largest Medical Library www.ncbi.nih.gov
,,ALT (SGPT; Serum glutamate pyruvate transaminase; Alanine transaminase; Alanine aminotransferase)” pristupljeno 11.10.2013.

4.Cleveland Clinic – Center for Continuing Education
,,Appraoach to the Patient with Liver Disease: A Guide to commonly Used Liver Tests” pristupljeno 11.10.2013.