CRP

CRP (C-reaktivni protein)

CRP se koristi za otkrivanje zapaljenja u organizmu. Koristi se i za praćenje toka zapaljenskih bolesti i za procenu efikasnosti terapije.

Uzorak:

Parametar se određuje u uzorku krvi.
Nije potrebna posebna priprema pre odlaska u laboratoriju.

O parametru:

CRP je protein koji se proizvodi u jetri. Ima ulogu u odbrani ogranizma protiv infektivnih organizama, kao i uklanjanju razgradnih produkata ćelija.

Kod infekcija, povrede tkiva i zapaljenja, jetra počinje da sintetiše proteine (reaktanti akutne faze) koji imaju ulogu u odbrani organizma. Ovaj odgovor je nespecifičan tj. ne ukazuje na određenog uzročnika. Može se uporediti sa npr. povećanjem telesne temperature kod različitih bolesti.

CRP je jedan od najjačih reaktanata akutne faze. Nivo može porasti i do 1000 puta u ekstremnim slučajevima.
Koncentracija CRP u krvi počinje da raste 6-12h od početka reakcije organizma, dostižući svoj maksimum za dva dana. Povećanje koncentracije je obično proporcionalno oštećenju tkiva.
Uopšteno govoreći, koncentracije su više kod bakterijskih, nego kod virusnih infekcija.
Ponekad se određuje zajedno sa sedimentacijom.

Određivanje CRP se koristi za otkrivanje organskih bolesti i infekcija.
Koristi se i za praćenje aktivnosti zapaljenskih bolesti (kao što je reumatoidni artritis) i procene uspešnosti terapije. Tada se nivo obično meri u određenim vremenskim intervalima.
Nisu zabeležene genetske abnormalnosti u vezi sa ovim proteinom.

Napomena: Nivo CRP se ponekad meri kod zdravih osoba radi procene rizika od kardiovaskularnih bolesti. Ovaj test se naziva hs-CRP i dizajniran je tako da tačno meri niske koncentracije CRP. Cilj ove analize je otkrivanje zapaljenja niskog inteziteta koji je u vezi sa povećanim rizikom od kardiovaskularnih bolesti. Dakle, iako mere isti protein u krvi, ove dve analize imaju različitu upotrebu i različite referentne vrednosti.

Rezultati:

Image courtesy of hin255 / FreeDigitalPhotos.net

Image courtesy of hin255 / FreeDigitalPhotos.net

Povišene vrednosti CRP se javljaju:
-kod bakterijskih infekcija
– kod gljivičnih infekcija
– kod zapaljenja
– kod autoimunih bolesti
– nakon infarkta miokarda
– kod malignih bolesti
– kod reumatoidnog artritisa
– kod brojnih drugih bolesti i stanja
– ponekad kod virusnih infekcija npr. infektivna mononukleoza, influenca

Potrebne su dodatne analize i pregledi kako bi se utvrdio uzrok.

Napomena:
Iz nepoznatih razloga, nivo ovog parametra značajno je različit kod naizgled sličnih bolesti. Na primer, porast nivoa kod SLE i ulcerativnog kolitisa je blag čak i kada su znaci i simptomi zapaljenja prisutni, za razliku od jakog odgovora kod reumatoidnog artritisa i Kronove bolesti.

Terapija estrogenima može dovesti do povećanja vrednosti.

Članak je modifikovan 30.09.2013.

Saznajte više:
referentne vrednosti
sedimentacija
fibrinogen
hs-CRP

Literatura:
1.Tietz Textbook of Clinical chemistry and Molecular Diagnostics/ edited by CA Burtis,ER Ashwood, DE Burns-5th edition Elsevier
Chapter 21 Amino Acids, Peptides and Proteins: C-Reactive Protein 538-539
The Acute Phase Response 523-524

2.Medscape — Drugs, Diseases & Procedures www.emedicine.medscape.com
C-Reactive Protein pristupljeno 30.09.2013.