Proteini u serumu (ukupni proteini)

Proteini u serumu ( ukupni proteini, ukupni proteini u serumu; Total protein, TP)

Proteini u krvi se određuju  pri rutinskom sistematskom pregledu. Koriste se za procenu nutricionog statusa, kao i za procenu funkcije jetre ili bubrega i otkrivanje i praćenje različitih bolesti i poremećaja.

Uzorak:

Parametar se određuje u uzorku krvi.
Nije potrebna priprema pre odlaska u laboratoriju.

O parametru:

U ljudskoj krvi je identifikovano više stotina različitih proteina. U organizmu imaju ulogu u izgradnji svih ćelija i tkiva, regulišu količinu vode koja se nalazi u krvnim sudovima (albumin posebno ima uticaj). Takođe učestvuju u transportu različitih supstanci (npr.gvožđa, bilirubina, mnogih lekova, vitamina i sl.). Imaju i ulogu u koagulaciji krvi kao i odbrambenom sistemu organizma. Mnogi od proteina imaju funkciju enzima i hormona koji regulišu telesne funkcije.

Rezultati:

Ako koncentracija ukupnih proteina izlazi iz okvira referentnih vrednosti, potrebni su dodatni testovi koji će pomoći u uspostavljanju dijagnoze.

Povišene vrednosti :
-dehidratacija – tada je smanjena količine vode u organizmu, bilo zbog smanjenog unosa bilo zbog povećanog gubitka (npr. jako povraćanje, dijareja, groznica, gubitak velike količine vode urinom, znojem i sl.), pri čemu je ravnomerno povećana koncentracija svih proteina u krvi.
-različita zapaljenja
-infekcije
-poremećaji kostne srži, bolesti krvi

Snižene vrednosti:
-kod stanja kada je povećana količine vode koja se zadržava u organizmu, pri čemu je ravnomerno snižena koncentracija svih proteina u krvi.
-bolesti bubrega
-bolesti jetre
-gubitak proteina kod nekih bolesti intestinalnog trakta
-stanja i bolesti koje utiču na varenje i apsorpciju hranljivih materija u crevima
-teški oblici pothranjenosti

Članak je objavljen 28.06.2012.

Saznajte više:
referentne vrednosti
albumin