OGTT

OGTT

OGTT je test služi za procenu odgovora organizma na unos glukoze. Koristi se za postavljanje dijagnoze dijabatsa tipa 2 i gestacijskog dijabatesa.

Uzorak:

Parametar se određuje u uzorcima krvi.

Neke laboratorije zahtevaju da im se napismeno dostavi uputstvo lekara koje sadrži informacije o tome koju je tačno količinu glukoze potrebno rastvoriti, kao i vremenske intervale u kojima treba odrediti nivo ovog parametra.

Image courtesy of stockimages / FreeDigitalPhotos.net

Image courtesy of stockimages / FreeDigitalPhotos.net

OGTT se radi pod sledećim uslovima:
– Obavestite lekara o svim lekovima koje koristite. Konsultujte se u vezi sa obustavom primene onih lekova za koje je poznato da utiču na metabolizam glukoze.
– Test se radi u jutarnjim časovima, između 7h i 9 h ujutru.
– Tri dana pre testa potrebno je da hraniti se adekvatno, bez ikakvih restrikcija (unos ugljenih hidrata mora biti najmanje 150g dnevno).
– Tri dana pre testa, fizička aktivnost mora da bude uobičajena.
– Veče pre izvođenja testa je dozvoljena lagana večera.
– Nemojte jesti pre odlaska u laboratoriju. Dozvoljeno je piti samo vodu.
– Tokom testa, pacijent treba da sedi.
– Nije dozvoljeno pušenje ni pre, ni tokom testa.
OGTT se ne radi kod hospitalizovanih, akutno bolesnih i kod pacijenata koji su fizički neaktivni.

O testu:

Postoji nekoliko načina za postavljanje dijagnoze dijabetesa. Najčešće je potrebno potvrđivanje rezultata ponavljanjem istog testa u dve različite prilike (drugog dana). U slučajevima kada su rezultati izrazito abnormalni ili ako su prisutni klasični znaci i simptomi dijabetesa, nije potrebno ponavljanje testa.
*nivo glukoze u krvi našte – meri se nivo glukoze u uzorku krvi. Potrebno je da ne unosite kalorije najmanje 8 sati pre analize (samo voda je dozvoljena). Analiza se radi ujutru, pre doručka.
*nivo glukoze u uzorku krvi koji je uzet bilo kada u toku dana, bez obzira na predhodno unošenje hrane. Ovaj test se obično radi onda kada postoje simptomi koji ukazuju na visok nivo glukoze u krvi (izlučivanje velike količine urina, izrazita žeđ, neobjašnjiv gubitak telesne težine)
*OGTT – ovaj test uključuje merenje nivoa glukoze pre i nakon unošenja napitka koji sadrži određenu količinu glukoze. Daje uvid u to kako telo metabolizuje uneti šećer.
*HbA1c – predstavlja meru prosečnog nivoa glukoze u predhosna 2 do 3 meseca. Nije potrebna posebna priprema pre odlaska u laboratoriju tj. unos obroka i napitaka ne utiče na rezultat.
Treba naglasiti da izbor testa za postavljanje dijagnoze dijabetesa zavisi od individualnog stanja osobe kod koje se ovaj poremećaj ispituje, kao i od vrste dijabetesa na koji se sumnja.

OGTT (oralni test tolerancije glukoze; oral glucose tolerance test) predstavlja serijsko merenje glukoze u uzorcima krvi pre i posle konzumiranja određene količine glukoze. Za postavljanje dijagnoze dijabetesa, OGTT se ponavlja u dve različite prilike, osim ako su rezultati prvog testa izrazito abnormalni.

1.OGTT se koristi za ispitivanje tolerancije glukoze u nejasnim slučajevima. Ponekad se dešava da su rezultati takvi da se ne može sa sigurnošću odbaciti dijagnoza diabetes mellitus-a, ali se ne može ni potvrditi. OGTT služi za razjašnjavanje ovih slučajeva.
Takođe, test se koristan i kod osoba kod kojih je povišen rizik od dijabetesa tipa 2.
Nemojte jesti 10-16h pre odlaska u laboratoriju. Dozvoljeno je piti samo vodu. Test se izvodi ujutru.
Pri uzorak krvi se uzima odmah pri dolasku u laboratoriju. Zatim, potrebno je da popiti napitak koji se pravi tako što se određena količina glukoze rastvori u vodi. Napitak treba popiti u roku od 5 minuta. Drugi uzorak krvi se uzima nakon 2 sata.

2. OGTT se koristi kod postavljanja dijagnoze gestacijskog diabetes mellitus-a.
Getacijski dijabetespredstavlja bilo koji stepen poremećaja tolerancije glukoze koji je otkriven prvi put u trudnoći. Dakle, u ovu grupu ne spadaju žene sa već postavljenom dijagnozom dijabetesa, koje su zatrudnele.
Otkrivanje ovog poremećaja je važno zbog sprečavanja neželjenih ishoda kako za majku, tako i za novorođenče.
Žene sa gestacijskim dijabetesom imaju značajno povišen rizik od razvoja dijabatesa tipa 2 kasnije u toku života. Zbog toga se nakon porođaja i kasnije u toku života vrši ponovno testiranje ove grupe žena.
Testiranje se radi između 24. i 28. nedelje trudnoće.
Nemojte jesti 8h pre odlaska u laboratoriju. Dozvoljeno je piti samo vodu. Test se izvodi ujutru.
Pri uzorak krvi se uzima odmah pri dolasku u laboratoriju. Zatim je potrebno popiti sladak napitak, koji se pravi rastvaranjem određene količine glukoze u vodi. Sledeća dva uzorka krvi se uzimaju nakon 1h i nakon 2h.

Rezultati:

1. OGTT kod ispitivanja tolerancije glukoze
Rezultati klasifikuju pacijenta u jednu od sledećih grupa:
*zdravi
*diabetes mellitus
*predijabetes – u ovu grupu spadaju ljudi koji se nalaze između zdravih i dijabetičara. To su oni kod kojih je metabolizam glukoze poremećen, ali ne u tolikoj meri da bi se mogla postaviti dijagnoza dijabetesa. Ljudi u ovoj grupi imaju povećan rizik od razvoja dijabetesa i kardiovaskularnih bolesti.

2. OGTT kod postavljanja dijagnoze gestacijskog dijabatesa
Na osnovu rezultata testa, može se postaviti dijagnoza gestacijskog dijabetesa.

Članak je objavljen 26.10.2013.

Saznajte više:
glukoza
HbA1c
fruktozamin

Literatura:
1. American Diabetes Association www.diabetes.org
Diabetes Basics – Diagnosing Diabetes and Learning About Prediabetes pristupljeno 25.10.2013.

2. Tietz Textbook of Clinical chemistry and Molecular Diagnostics/ edited by CA Burtis,ER Ashwood, DE Burns-5th edition Elsevier
Chapter 46: Diabetes Mellitus

3. S.Ignjatović ,,Dijagnostika diabetes mellittus-a” Jugoslov Med Biohem 2003; 22 (Suppl 1): 13-19
dostupno kroz: www.dmbj.org.rs/jmb/pdf/suppl/str_13.pdf

4. Ministarstvo zdravlja Republike Srbije www.zdravlje.gov.rs
NACIONALNI VODIČ DOBRE KLINIČKE PRAKSE ZA DIJAGNOSTIKOVANJE I LEČENJE DIABETE MELLITUSA
-Drugo izmenjeno i dopunjeno izdanje, novembar 2012

5. Mayo Clinic www.mayoclinic.com
Health Information: Glucose tolerance test – pristupljeno 26.10.2013.