Fibrinogen

Fibrinogen

Fibrinogen se određuje pri ispitivanju mogućeg krvarenja ili tromboze. Koristi se i za praćenje napredovanja nekih bolesti kao i efikasnosti terapije.

Uzorak:

Parametar se određuje u uzorku krvi.
Nije potrebna posebna priprema pre odlaska u laboratoriju

O parametru:

Fibrinogen je protein koji se sintetiše u jetri. Označen je kao koagulacioni faktor I i neophodan je za stvaranje krvnog ugruška.
Pod normalnim uslovima, kada dođe do povrede tkiva ili krvnog suda započinje proces koagulacije koji ima za cilj zaustavljanje krvarenja. U tom procesu učestvuju brojni faktori koagulacije i trombociti. Fibrinogen se konvertuje u niti koje formiraju mrežu na mestu povrede. Ta mreža, zajedno sa trombocitima, formira krvni ugrušak koji zaustavlja krvarenje. Nedovoljna količina ili poremećaj funkcije koagulacionih faktora ili trobocita dovodi do krvarenja ili tromboze.

Fibrinogen je reaktant akutne faze, što znači da će njegova koncentracija biti povišena kod zapaljenja i oštećenja tkiva,ali ne ukazuje na konkretan uzrok.

Rezultati:

Povišene vrednosti:
Fibrinogen je povišen kod zapaljenja i oštećenja tkiva, ali ne ukazuje na uzrok.
-infekcije
-kancer
-infarkt miokarda
-reumatoidni artritis
-brojne druge bolesti i stanja

Povišene vrednosti se javljaju i kod:
-trudnoće
-terapije estrogenima, oralnim kontraceptivima
-pušenja

Snižene vrednosti:
-nasledne bolesti kod kojih se ne sintetiše ili se sintetiše mala količina fibrinogena u jetri
-bolesti jetre
-pothranjenost
-prekomerna potrošnja fibrinogena u različitim patološkim stanjima i bolestima
-terapija lekovima koji razlažu fibrinogen

Napomena:
Transfuzije utiču na rezultat.

Članak je objavljen 09.06.2012.

Saznajte više:
referentne vrednosti
CRP
sedimentacija
APTT
PT, INR
D-dimer