GGT

GGT ( gama-glutamiltransferaza; Gamma-glutamyl Transferase)

GGT se određuje, zajedno sa drugim analizama, za procenu funkcije jetre. Takođe se koristi za praćenje lečenja alkoholizma.

Uzorak:

Parametar se određuje u uzorku krvi.
Prema nekim istraživanjima, nivo GGT opada nakon obroka. Zbog toga se preporučuje da se krv vadi ujutru, nakon noćnog gladovanja.
Ako konzumirate čak i malu količinu alkohola 24h pre vađenja krvi, GGT može biti povišen.

O parametru:

GGT (gama-glutamil-transferaza) je enzim koji učestvuje u transportu aminokiselina i peptida kroz ćelijsku membranu. Takođe, ima ključnu ulogu u održavanju adekvatnog nivoa određenih antioksidativnih supstanci u ćelijama.
Prisutan je u bubrezima, jetri, pankreasu i dr. tkivima. Aktivnost u krvi uglavnom potiče iz jetre.

Image courtesy of  dream designs / FreeDigitalPhotos.net

Image courtesy of dream designs / FreeDigitalPhotos.net

GGT je osetljiv pokazatelj bolesti jetre.Povišen je kod većine osoba sa bolestima jetre, nezavisno od uzroka. Nedostatak ovog parametra je nedostatak specifičnosti tj. GGT može biti povišen i kod drugih bolesti i stanja, kao i zbog upotrebe različitih lekova. Zbog toga je važna pravilna upotreba ove analize i interpretacija rezultata zajedno sa rezultatima drugih analiza i pregleda, imajući u vidu sve podatke o pacijentu.

Najznačajnija upotreba GGT je za utvrđivanje porekla povišene vrednosti enzima ALPALP je enzim čija aktivnost u krvi kod zdravih, odraslih osoba potiče iz jetre i kostiju. Povišena GGT u ovom slučaju ukazuje na bolest jetre, a ne kostiju.

Alkohol dovodi do povišenja sinteze ovog enzima i oštećuje jetru. Zbog toga je nivo GGT povišen kod alkoholičara. Nakon prestanka unosa alkohola, vrednosti GGT mogu ostati povišene nedeljama. Zbog toga se određivanje GGT koristi za otkrivanje alkoholizma, kao i za praćenje lečenja alkoholičara.

Rezultati:

Referentne vrednosti su različite za muškarce i za žene, pri čemu su kod žena značajno niže. Nakon 50. godine života, te razlike se smanjuju. Deca imaju posebne referentne  vrednosti.
Referentne vrednosti su oko 2 puta veće za ljude Afričkog porekla.

Povišene vrednosti GGT se najčešće povezane sa bolestima jetre:
– najviše vrednosti su prisutne kod opstrukcije žučnih puteva (npr. zbog prisustva kamena), kada je povišena i ALP. Vrednosti GGT mogu biti 5-30 puta veće od gornje granice referentnih vrednosti.
– bilo koji oblik hepatitisa
– maligni procesi na jetri
– umereno povišene vrednosti (2-5 puta u odnosu na ref. vrednosti) mogu biti prisutne kod infektivnog hepatitisa.
– blago povećanje aktivnosti GGT je primećeno kod oko 50% ljudi sa nealkoholnom masnom jetrom. Nealkoholna masna jetra je najčešći uzrok, pored virusnog i alkoholnog hepatitisa, koja dovodi do povišenja aktivnosti aminotransferaza u krvi (ALT,AST). Uključuje ceo spektar patoloških promena jetre i može poprimiti ozbiljniju formu. Predstavlja dodatnu karakteristiku ,,metaboličkog sindroma“ za koji su karakteristični gojaznost, visoke vrednosti triglicerida, nizak HDL-holesterol i poremećaj nivoa glukoze u krvi.
– kod alkoholnog hepatitisa

Postoje i drugi uzroci povišene aktivnosti GGT u krvi:
– akutni i hronični pankreatitis kao i neke vrste malignih promena na pankreasu (pogotovo ukoliko su praćene optrukcijom žučnih kanala) mogu biti uzrok.
– alkoholizam
– kod ljudi sa viškom kilograma (blago povišen BMI), rezultati mogu biti 25% viši. Kod gojaznih (BMI>30), GGT može biti i 50% viša.
– prolazna povećanja aktivnosti GGT se mogu videti kod upotrebe nekih lekova, kao što su npr.fenitoin i fenobarbital (antikonvulzanti), kao i brojni drugi lekovi. Obavestite lekara o svim lekovima i preparatima koje konzumirate.
– četvrtog dana nakon akutnog infarkta miokarda, kod nekih ljudi može biti povišen GGT kao posledica sekundarnog oštećenja jetre
– kod pacijenata sa dijabetesom, hipertireoidizmom (prekomernom funkcijom štitaste žlezde), reumatoidnim artritisom i opstruktivnim bolestima pluća često su povišene vrednosti GGT. Razlozi ovih rezultata su još uvek nejasni.
– kod ljudi koji puše 1 paklicu cigareta na dan, vrednosti su oko 10% više. Kod teških pušača, vrednosti mogu biti još više.

Napomena:
Vežbanje nema značajan efekat na aktivnost ovog enzima.
Novija istraživanja ukazuju na to da GGT može biti koristan parametar za predviđanje kardiovaskularnih bolesti. Prisustvo ovog enzima je dokazano u aterosklerotskim naslagama na zidovima krvih sudova. To može biti u vezi sa ulogom GGT u održavanju antioksidativnih agenasa u ćeliji. Vrednost ovih istraživanja tek treba da bude potrvđena.

Članak je modifikovan 28.09.2013.

Saznajte više:
ALP
ALT
AST
bilirubin
referentne vrednosti

Literatura:
1.Tietz Textbook of Clinical chemistry and Molecular Diagnostics/ edited by CA Burtis,ER Ashwood, DE Burns-5th edition Elsevier
Chapter  22 Serum Enzymes: γ-Glutamyltransferase 581-582
Alkaline Phosphatase 577-579
Aminotransferases 573-576

2.American Association for Clinical Chemistry www.aacc.org
NACB Laboratory Guidelines for Screening, Diagnosis and Monitoring of Hepatic Injury Dufour, Lott, Nolte, Gretch, Koff, Seeff
,,Guidelines for Performance of Laboratory Tests of Liver Function and Injury” pdf 16/03/2007 pristupljeno 28.09.2013.

3.Medscape — Drugs, Diseases & Procedures  www.emedicine.medscape.com
Gamma-Glutamyltransferase  pristupljeno 28.09.2013