Folna kiselina

Folna kiselina (Folic Acid, Folate)

Folna kiselina se određuje kada postoji sumnja na nedostatak ovog vitamina kao i pri utvrđivanju uzroka nekih vrsta anemija. Koristi se i za procenu nutricionog statusa kod ljudi kod kojih je povećan rizik od pothranjenosti.

Uzorak:

Parametar se određuje u uzorku krvi.
Nemojte jesti 8h pre odlaska u laboratoriju.

O parametru:

Folna kiselina pripada grupi B vitamina. Nalazi se pre svega u zelenom lisnatom povrću i citrusnom voću. Neophodna je za sintezu DNK, formiranje eritrocita (crvenih krvnih zrnaca), normalnu funkciju tkiva i ćelija. Folna kiselina je potrebna za deobu ćelija, zbog čega je izuzetno važna za rasvoj fetusa.
Uloge folne kiseline i vitamina B12 su blisko povezane i međusobno zavisne. Nedostatak vitamina B12 i/ili folne kiseline dovodi do megaloblastne anemije, kod koje je broj crvenih krvnih zrnaca smanjen, ali su ona veća nego što je normalno. Dodatno, nedostatak vitamina B12 dovodi do neuropatije. Ako osoba koja ima nedostatak folne kiseline i vitamina B12 uzima samo folnu kiselinu kao dodatak ishrani, nedostatak vitamina B12 će biti maskiran. Anemija će se verovatno korigovati, dok će se oštećenje nerava nastaviti.
Nedostatak folne kiseline u ranoj trudnoći može povećati rizik od nastanka defekta neuralnog tubusa (kao što je spina bifida) kod fetusa. Sve trudne žene i one koje planiraju trudnoću treba da se konsultuju sa lekarom u vezi sa pravilnom ishranom.
Kod deficita ovog vitamina, povišen je i nivo homocisteina u krvi.
Nivo folata u serumu varira u zavisnosti od ishrane.

Rezultati:

Snižene vrednosti:
-nedovoljan unos folne kiseline hranom-retko
-poremećaj apsorpcije u crevima – kod različitih bolesti creva ili nakon operacija pri kojima je uklonjen deo creva
-hronični alkoholizam
-upotreba nekih lekova koji blokiraju apsorpciju folne kiseline (neki antiepiteptici) ili koji utiču na metabolizam i iskorišćavanje ovog vitamina u organizmu (metotreksat)
-povećane potrebe organizma:

  • u trudnoći, zbog razvoja i rasta fetusa
  • pacijenti oboleli od kancera
  • kod obolelih od hronične hemolitičke anemije
  • kod pacijenata na hemodijalizi

-retke urođene greške u metabolizmu

Napomena:
Uzimanje vitaminskih preparata može dovesti do pogrešnih rezultata i maskiranja nedostatka folne kiseline.

Članak je objavljen 05.07.2012.

Saznajte više:
referentne vrednosti
vitamin B12
homocistein