AST

AST (aspartat aminotransferaza; Aspartate transaminase; Serum glutamic-oxaloacetic transaminase; SGOT)

AST se najčešće određuje radi otkrivanja i praćenja oštećenja ćelija jetre.

Uzorak:

Parametar se određuje u uzorku krvi.
Nije potrebna posebna priprema pre odlaska u laboratoriju.

O parametru:

AST je enzim koji je pre svega prisutan u srcu, jetri, skeletnim mišićima i bubrezima. Prisutan je i u drugim tkivima: u pankreasu, plućima, slezini, crvenim krvnim zrncima. U krvi je normalno prisutan u niskim koncentracijama. Pri povredi ćelija, enzim se oslobađa u krv.

Radi otkrivanja oštećenja ćelija jetre, najčešće se određuju zajedno AST i ALT. Ipak, ALT je specifičniji test (povećanje aktivnosti ALT se retko javlja kod drugih bolesti), za razliku od AST čija aktivnost u krvi može biti povišena i kod drugih stanja i bolesti. Osim toga, aktivnost ALT ostaje duže povišena od aktivnosti AST. Zbog toga se smatra da je korist od određivanja AST, kao dodatnog testa, ograničena.
Kod otkrivanja bolesti jetre, obično se radi grupa testova: ALT, AST, ALP, bilirubin, albumin, protrombinsko vreme (PT). Rezultati svih ovih testova se čitaju zajedno, uzimajući u obzir istoriju pacijenta, rezultate pregleda i drugih testova.

Rezultati:

Povišene vrednosti AST:
Kod muškaraca afričkog porekla vrednosti su oko 15% više.

Bolesti jetre su najčešći uzrok povišenih vrednost AST.  Najčešće je aktivnost ALT viša nego AST (izutetak je npr. alkoholni hepatitis, ciroza jetre).

 • Kod akutnih povreda jetre (npr.virusni hepatitis, druge bolesti jetre koje su povezane sa akutnim izumiranjem ćelija jetre), vrednosti AST i ALT mogu biti povišene čak i pre pojave znaka i simptoma bolesti (kao što je žutica). Aktivnosti oba enzima kod akutne povrede jetre mogu biti i do 100 puta veće od gornje granice referentnih vrednosti, mada su vrednosti najčešće povećane 10-40 puta. Maksimum aktivnosti enzima se dostiže između 7. I 12. dana, nakon čega vrednosti postepeno opadaju. Pik aktivnosti ovih enzima nije u vezi sa prognozom bolesti.
 • Kod alkoholičara dolazi do različitih oštećenja jetre.
 • Kod toksičnog hepatitisa, koji je izazvan hemikalijama koje deluju toksično na jetru, AST i ALT su povišeni. Vrednosti su vrlo visoke, često više od 85 puta od gornje granice referentnih vrednosti.
 • Kod hroničnih bolesti jetre, vrednosti AST su umereno povišene, obično manje od 4 puta od gornje granice referentnih vrednosti.

  Image courtesy of photostock / FreeDigitalPhotos.net

  Image courtesy of photostock / FreeDigitalPhotos.net

 • Nealkoholna masna jetra je najčešći uzrok, pored virusnog i alkoholnog hepatitisa, koja dovodi do povišenja aktivnosti aminotransferaza u krvi (ALT,AST). Uključuje ceo spektar patoloških promena jetre i može poprimiti ozbiljniju formu. Predstavlja dodatnu karakteristiku ,,metaboličkog sindroma“ za koji su karakteristični gojaznost, visoke vrednosti triglicerida, nizak HDL-holesterol i poremećaj nivoa glukoze u krvi.
 • Kod ciroze jetre vrednosti su blago povišene, pri čemu je odnos AST/ALT veći od 1.
 • Kod karcinoma jetre ili metastaze karcionoma u jetri, vrednosti su umereno povišene. Obično je aktivnost AST veća od ALT. U početnom stadijumu maligne infiltracije jetre, aktivnost enzima u krvi je često normalna.
 •  Kod nedovoljnog protoka krvi kroz jetru.
 • Kod opstrukcije žučnih puteva (npr. zbog prisustva kamena), vrednosti mogu biti povišene. Tada je značajno povećanje aktivnosti enzima ALP.
 •  Drugi, retki uzroci hronične povrede jetre mogu biti autoimuni hepatitis, celijačna bolest, Vilsonova bolest i dr. Prisustvo ovih bolesti se obično ispituje kod kod pacijenata sa povišenim vrednostima transaminaza (AST, ALT) koji nemaju virusnu infekciju jetre, nisu na terapiji lekovima koji mogu oštetiti jetru i ne konzumiraju alkohol.

• Pri primeni različitih lekova, kao što su nesteroidni anti-inflamatorni lekovi (npr. aspirin), antibiotici, antiepileptici, statini ili opijati, može biti blago ili umereno povišena aktivnost. Ovo važi i za lekove koji se prodaju bez recepta, neke dijetetske suplemente, kao i biljne preparate. Obavestite lekara o svim lekovima, suplementima i biljnim preparatima koje koristite!

• Nakon akutnog infarkta miokarda, aktivnost AST u krvi je povećana. Ovakav nalaz je očekivan, zato što je AST prisutan u srčanom mišiću u visokim koncentracijama.

• AST se nalazi u visokim koncentracijama u mišićima. Zbog toga, povišena aktivnost ovog enzima u krvi  može biti može biti posledica oštećenja mišića. To je primećeno kod različitih mišićnih bolesti (npr. progresivna mišićna distrofija, dermatomiozitis), povreda mišića, kao i posle intramuskularne primene lekova. Vrednosti mogu biti i do 3 puta povišene nakon napornog vežbanja.

Plućna embolija može biti uzrok.

• Kod hemolitičkih bolesti raspadaju se crvena krvna zrnca, usled čega se njihov sadržaj oslobađa u krv. Zbog toga je povišena vrednost AST i drugih analita, kao što su LDH, kisela fosfataza, kalijum i dr. Do hemolize može doći i zbog nepravilnog vađenja krvi ili nepravilnog rukovanja uzorcima. Prisustvo hemolize se uvek navodi na laboratorijskom izveštaju!

• Blago do umereno povećanje aktivnosti se javlja kod akutnog pankreatitisa.

Snižene vrednosti AST:
• mogu se javiti u trudnoći

Napomena:
Ukoliko su vrednosti ALT i/ili AST neočekivano povišene, analizu treba ponoviti. Ako je pacijent bio izložen teškom fizičkom naporu (npr. intezivno vežbanje), test treba ponoviti nakon peroida odmora, tokom koga pacijent neće biti izložen fizičkom naporu.

Članak je modifikovan 14.10.2013.

Saznajte više:
referentne vrednosti
ALT
ALP
albumin
bilirubin
GGT

Literatura:
1.Tietz Textbook of Clinical chemistry and Molecular Diagnostics/ edited by CA Burtis,ER Ashwood, DE Burns-5th edition Elsevier
Chapter  6: Preanalytical Variables and Biological Variation  119-142
Chapter 7: Specimen Collection and Processing – Hemolysis 153-154
Chapter 22: Serum Enzymes: Aminotransferases 573-576

2.PubMed Health – U.S. National Library of Medicine – The World’s Largest Medical Library www.ncbi.nih.gov
,,Aspartate Aminotransferase “ pristupljeno 14.10.2013.

3.Cleveland Clinic – Center for Continuing Education
,,Appraoach to the Patient with Liver Disease: A Guide to commonly Used Liver Tests” pristupljeno 11.10.2013.

4.American Association for Clinical Chemistry www.aacc.org
NACB Laboratory Guidelines for Screening, Diagnosis and Monitoring of Hepatic Injury Dufour, Lott, Nolte, Gretch, Koff, Seeff
,,Guidelines for Performance of Laboratory Tests of Liver Function and Injury”  16/03/2007 pristupljeno 14.10.2013.