Homocistein

Homocistein (Homocysteine)

Homocistein se određuje kada postoji sumnja na nedostatak vitamina B12 ili folne kiseline, kao i kod dece pri dijagnozi retkih naslednih poremećaja u metabolizmu. Takođe, koristi se kao parametar za procenu rizika od nastanka kardiovaskularnih bolesti.

Uzorak:

Parametar se određuje u uzorku krvi. Ponekada se dodatno određuje i u urinu.
Nemojte jesti pre odlaska u laboratoriju.

O parametru:

Homocistein je međuproizvod metabolizma metionina. Metionin je esencijalna aminokiselina, što znači da se mora unositi hranom, pošto organizam ne može da je sintetiše. Homocistein je normalno prisutan u niskim koncentracijama i brzo se konvertuje u druge proizvode.
Vitamini B6, B12 i folna kiselina učestvuju u ovim metaboličkim putevima i u njihovom nedostatku nivo homocisteina će biti povišen.
-homocistein kao faktor rizika za razvoj ateroskleroze:
Dokazano je da homocistein predstavlja faktor rizika za razvoj ateroskleroze (nakupljanje lipida i drugih materija u zidu krvnog suda) kao i da potpomaže nastanak krvnih ugrušaka. Kao takav je označen kao nezavistan faktor rizika za nastanak kardiovaskularnih bolesti, perifernih vaskularnih bolesti i moždanog udara.
Kasnije studije su pokazale da povećan unos folne kiseline i B vitamina snižava nivo homocisteina u krvi, ali da to ne smanjuje rizik od nastanka kardiovaskularnih bolesti niti moždanog udara. Ti rezultati su doveli u pitanje vrednost upotrebe ovog parametra. Danas se koristi za procenu rizika samo kod određenih grupa pacijenata.
Dodatne studije koje su u toku treba da pruže definitivno objašnjenje o uzročnoj vezi koja postoji između ovog parametra i povećanog rizika od nastanka kardiovaskularnih bolesti. Neka ispitivanja ukazuju na to da homocistein može biti pokazatelj nezdravog načina života i da, kao takav, može biti važan pri proceni rizika.
-urođeni poremećaji metabolizma:
Nivo homocisteina u krvi i urinu je izuzetno povišen kod retkih urođenih poremećaja u metabolizmu metionina. Zbog promena u genima, sintetišu se enzimi koji ne mogu normalno da vrše svoju funkciju.

Rezultati:

Povišene vrednosti:
-kod nedostatka vitamina B12 ili folne kiseline nije moguće prevođenje homocisteina u druga jedinjenja i njegov nivo u krvi raste. U tom slučaju se dopunskim analizama utvrđuje koji je vitamin deficitaran.
-kod novorođenčadi, visok nivo ovog parametra u krvi i urinu može ukazati na poremećaje u metabolizmu. Potrebna su dodatna ispitivanja kako bi se utvrdio tačan uzrok.
-korišćenje nivoa homocisteina za procenu rizika za nastanak kardiovaskularnih bolesti, perifernih vaskularnih bolesti i moždanog udara još uvek nije u širokoj upotrebi.

Napomena:
Faktori koji dovode do povišenog nivoa homocisteina su:
-starost
-pušenje
-pothranjenost
-bolesti bubrega
-hipotireoidizam
-upotreba nekih lekova (neki antiepileptici, metotreksat)

Članak je objavljen 09.07.2012.

Saznajte više:
referentne vrednosti
vitamin B12
folna kiselina