Fruktozamin

Fruktozamin (Fructosamine)

Fruktozamin se određuje kod osoba sa dijagnozom dijabetesa radi praćenja bolesti i to posebno kod stanja kod kojih je merenje nivoa HbA1c nepouzdano. Koristi se za procenu efikasnosti promena u terapiji, kao i kod trudnica.

Uzorak:

Parametar se određuje u uzorku krvi.
Nije potrebna priprema pre odlaska u laboratoriju.

O parametru:

Glukoza koja se nalazi u krvi može spontano da se vezuje za proteine pri čemu nastaje kompleks protein-glukoza tj.fruktozamin. Što je veća koncentracija glukoze u krvi, veća je i koncentracija fruktozamina. S obzirom na to da  je životni vek proteina u serumu 14-21 dan, fruktozamin je pokazatelj prosečnog nivoa glukoze u tom periodu.

Rezultati:

Fruktozamin služi za procenu prosečnog nivoa glukoze u krvi tokom protekle 2-3 nedelje.

Napomena:
Stanja i bolesti koje utiču na nivo proteina i albumina, imaju uticaja i na vrednost ovog parametra.
Ova analiza se ne koristi za otkrivanje dijabetesa.

Članak je objavljen 25.05.2012.

Saznajte više:
referentne vrednosti
glukoza
HbA1c