PT, INR

PT, INR(Protrombinsko vreme, INR; Prothrombin Time and International Normalized Ratio)

Protrombinsko vreme i INR se primenjuju za kontrolu oralne antikogulantne terapije. Određuje se i pre operacija, zatim za otkrivanje nedostatka nekih faktora koagulacije kao i za procenu sintetske funkcije jetre.

Uzorak:

Parametar se određuje u uzorku krvi.
Ako uzimate antikoagulantnu terapiju, konsultujte se sa lekarom i u laboratoriji u vezi sa pripremom pre davanja uzorka. U drugim slučajevima nije potrebna priprema pre odlaska u laboratoriju.

O parametru:

Protrombinsko vreme predstavlja vreme potrebno da se stvori ugrušak u uzorku krvi.
Pod normalnim uslovima kada dođe do povrede, aktiviraju se faktori koagulacije. Kao rezultat, nastaje mreža (koagulum) na mestu povrede koja zaustavlja krvarenje. Neophodna je dovoljna količina i aktivnost svakog faktora koagulacije kako bi ovaj mehanizam funkcionisao adekvatno. U suprotnom, može doći do krvarenja ili prekomernog stvaranja ugrušaka.
Proces stvaranja ugruška mogu započeti dva različita puta, spoljašnji i unutrašnji, u kojima učestvuju različiti faktori koagulacije. Ova dva puta se spajaju u zajednički. Protrombinsko vreme služi za procenu spoljašnjeg i zajedničkog puta koagulacije.

Pošto se reagensi i aparati koji se koriste u različitim laboratorijama razlikuju, uveden je INR. INR je računska vrednost koja omogućava prilagođavanje razlika između reagenasa i omogućava međusobno upoređivanje rezultata različitih laboratorija. Primenjuje se samo kod pacijenata na oralnoj antikoagulantnoj terapiji.
Protrombinsko vreme se izražava u sekundama.
Neke laboratorije rezultat izražavaju u procentima (%) u odnosu na protrombinsko vreme zdrave osobe.

Rezultati:

Produženo protrombinsko vreme:
-kod pacijenata na antikoagulantnoj terapiji – na osnovu vrednosti INR lekar će podesiti dozu leka koja je adekvatna za tog određenog pacijenta i njegovo stanje odnosno bolest
-bolesti jetre – kod težih oštećenja, jetra ne može da sintetiše faktore koagulacije
-nedostatak vitamina K-npr. kod opstukcije sekrecije žuči, poremećaja apsorpcije u crevima, hronične dijareje, pri primeni nekih lekova i drugo
-nedostatak faktora koagulacije – nedovoljne količine ovih faktora ili njihova nedovoljna aktivnost.

Napomena:
Brojni lekovi (antibiotici, oralni kontraceptivi, drugi lekovi), vitaminski preparati, alkohol, kao i određene namirnice utiču na rezultat. Obavestite lekara o svim lekovima, vitaminima, dodacima ishrani kao i o vrsti hrane koju ste konzumirali.

Saznajte više:
APTT
fibrinogen
D-dimer

Pitanja:
-Da li ishrana utiče na efekat terapije oralnim antikoagulansima (npr.varfarin i sl.), odnosno na vrednost INR kod ljudi koji su na terapiji oralnim antikoagulansima?

Mehanizam delovanja oralnih antikoagulanasa
Za sintezu aktivnog oblika nekih faktora koagulacije (faktora II, VII, IX, X) je nepohodan vitamin K.
Oralni antikoagulantni lekovi deluju tako što blokiraju prevođenje vit.K u aktivan oblik. Dakle, oni sprečavaju delovanje ovog vitamina. Zbog toga se smanjuje sinteza svih faktora koagulacije koji zavise od vit.K u jetri za 30-50%, što kao rezultat ima usporavanje procesa koagulacije krvi.
*vitamin K je nepohodan i za sintezu aktivnog oblika proteina C i proteina S

Promene u ishrani koje utiču na unos vitamina K mogu uticati na efekat varfarina i sličnih lekova. Ukoliko se poveća unos hrane sa visokim sadržajem vitamina K, to može da smanji efekat terapije i poveća rizik od nastanka ugruška. Ako se smanji unos vitamina K putem hrane, INR može naglo porasti i može biti povećan rizik od krvarenja. Zbog toga je najvažniji princip ishrane konzistencija, odnosno održavanje ravnoteže između terapije i unosa vitamina K. Zato je neophodno da obavestite svog lekara pre bilo kakve promene u ishrani (uključujući i unos vitamina, suplemenata, biljnih preparata i sl.).
U hranu sa visokim sadržajem vit. K spadaju zeleno lisnato povrće (spanać, zelena salata), kelj, brokoli, kupus kao i majonez.
Većina vrsta voća, meso, mlečni proizvodi, jaja, zrnevlje, hleb, testenine kao i većina napitaka su slab izvor ovog vitamina.
Uneti sadržaj vitamina K zavisi od količine namirnica koje se konzumiraju. Na primer, ukoliko se masti i ulja konzumiraju u malim količinama, nisu značajan izvor vitamina K. Ali, ako se unose u velikim količinama, mogu postati značajan izvor ovog vitamina. Često se dešava da osoba nije ni svesna koliko je vit. K unela, npr. kada konzumira salate sa dosta ulja ili majonezom.
Svako ko je na terapiji oralnim antikoagulansima bi trebalo da dobije tabelu sa tačnim sadržajem vit.K u namirnicama koje su uobičajene u klimatskim uslovima u kojima pacijent živi i koje najčešće konzumira. Po preporuci lekara se formira plan ishrane koji će obezbediti adekvatan i konstantan unos vit.K, čime se sprečavaju fluktuacije INR i obezbeđuje optimalno delovanje antikoagulantne terapije. Plan ishrane se pravi za svaku osobu posebno.
Vitamin K ulazi u sastav mnogih dodataka ishrani i proizvoda za mršavljenje. Uvek pažljivo pročitajte sastav!

Članak je dopunjen 30.06.2013.

Literatura:
1.V.Dopsaj, Z.Jelić-Ivanović, D.Marisavljević, G.Mitić, B.Trezić,G. Matić ,,Antikoagulantna terapija-klinički i laboratorijski aspekti” Beograd 2005.
2.Lab Tests Online www.labtestsonline.org
,,PT and INR” pristupljeno u junu 2012.

3.M.V.Petrović ,,Laboratorijska hematologija” strane 232-234
Dodatna literatura korišćena pri dopuni članka:
4.Clot Care Online Resource www.clotcare.com
What do I need to know about diet interactions with warfarin? pristupljeno 25.06.2013./span>

5.University of Utah Health Care www.healthcare.utah.edu
,,Vitamin K Content of Common Foods” pristupljeno dana 25.06.2013.