T3, FT3

T3, FT3 (trijodtironin; Triiodothyronine, Free Triiodothyronine)

T3, FT3 Najćešće se koristi kao pomoć pri dijagnozi hipertireoidizma.

Uzorak:

Parametar se određuje u uzorku krvi.
Konsultujte se sa svojim lekarom da li je potrebno da obustavite primenu lekova koji mogu uticati na rezultat.

O parametru:

O tireoidnoj žlezdi
Štitasta žlezda ima oblik leptira i sastoji se od dva režnja (lobusa). Smeštena je na prednjoj strani vrata. Prisutne su dve vrste ćelija: folikularne i parafolikularne.
Folikularne ćelije su dominantne i one sekretuju hormone koje sadrže jod: tiroksin (T4) i trijodtironin (T3).
Parafolikularne ćelije proizvode hormon kalcitonin. Informacije o ovom hormonu pročitajte u posebnom tekstu ,,Kalcitonin“.

Delovanje tireoidnih hormona
T3 i T4 stimulišu sintezu proteina i povećavaju potrošnju kiseonika u ćelijama. Dovode do opšteg povećanja u metabolizmu ugljenih hidrata, masti i proteina. Osim toga, ključni su za pravilan rast i razvoj, a posebno su neophodni za normalan rast i sazrevanje centralnog nervnog sistema.

Regulacija funkcije štitaste žlezde
Sinteza hormona štitaste žlezde je pod kontrolom hipotalamusa i hipofize.
Iz hipotalamusa (područije koje se nalazi u mozgu) se luči hormon TRH. TRH deluje na hipofizu (žlezda koja je smeštena u bazi lobanje) i oslobađa TSH. TSH deuje na štitastu žlezdu i kontroliše sve aspekte sinteze hormona: stimuliše sintezu i sekreciju T3 i T4. Takođe, utiče i na veličinu žlezde.
Ovi hormoni su u sprezi koja ima jake kontrolne mehanizme. Količina TSH koja se sekretuje iz hipofize zavisi od nivoa T4. Ako su nivoi T4 niski, onda se sekretuje više TSH koji ima ulogu da stimuliše sintezu tireoidnih hormona. Ako su nivoi T4 visoki, smanjuje se produkcija TSH. Ovaj mehanizam se može uporediti sa grejalicom i termostatom. Kada je grejalica isključena, postaje hladno što registruje termometar i uključuje grejalicu. Kada temperatura dostigne željeni nivo, termostat reaguje i isključuje grejalicu.
Tireoidni hormoni smanjuju sekreciju TSH. Zbog toga se nivoi T3 i T4 održavaju u relativno konstantnim granicama.
Jod je neophodan činilac za sintezu ovih hormona.

T4, T3
Nakon sekrecije T3 i T4 u cirkulaciju, najveća frakcija ovih hormona se vezuje za transportni protein TBG (globulin koji vezuje tiroksin). Kod nekih stanja i bolesti dolazi do promene nivoa ovih proteina što utiče na nivoe T3 i T4 (ovo se često događa tokom trudnoće, primene kontraceptivnih pilula i dr.).
Unutar ćelija, T4 (sadrži četri atoma joda) prelazi u T3 (sadrži tri atoma joda). Ova konverzija se uglavnom odvija u jetri i u određenim tkivima kao što je mozak. T3 zatim stupa u interakciju sa receptorom i utiče na transkripciju gena. Ovo znači da je T3 aktivan oblik na ćelijskom nivou i nastaje u ciljnim tkivima iz T4. Dejstva ovog hormona su opisana u tekstu iznad.
Tireoidni hormoni se na kraju razgrađuju uglavnom u jetri. Produkti razlaganja se izlučuju delimično preko žuči, a delimično urinom. U telu postoji velika rezerva T4 i nalazi se uglavnom u cirkulaciji. Nasuprot tome, rezerve T3 su male i nalaze se u ćelijama. T3 se mnogo kraće zadržava u organizmu nego T4.

T3, FT3:
T3 cirkuliše u krvi u dve forme:
• vezan za proteine (i to primarno za TBG)
• slobodan (free T3). Samo oko 0,3% hormona cirkuliše slobodno, ali je samo slobodna forma hormona biološki aktivna. Između vezane i slobodne frakcije postoji međusobna ravnoteža, pri čemu hormoni vezani za proteine služe kao rezervoar.
T3 test meri ukupan nivo ovog hormona (vezan za proteine i slobodan).
FT3 test meri slobodan T3, koji predstavlja biološki aktivnu frakciju.
U slučaju hipertireoidizma, obično su povišeni i T3 i T4 (ukupna i slobodna frakcija), ali kod nekih ljudi će biti povišen samo T3. U većini slučajeva, merenje ukupnog T3 je dovoljno. Međutim, nekada je potrebno odrediti FT3 i to ako postoji promena u nivou proteina koji vezuju ove hormona (npr. tokom trudnoće ili ako su prisutne neuobičajene genetske varijante proteina i dr.).
T3 i FT3 se obično ne koriste za postavljanje dijagnoze hipotireoidizma.
Ove analize se obično rade nakon TSH i T4 (ako rezultati to zahtevaju).

Rezultati:

Povišeni nivoi T3 se viđaju kod pacijenata sa hipertireoidizmom.

T3 se uglavnom ne koristi za postavljanje dijagnoze hipotireoidizma, zato što nivo T3 može biti normalan iako je bolest prisutna.

Napomena:

 • Promene koncentracija proteina koji vezuju ove hormone (pre svega TBG i albumin) mogu dovesti do lažno visokih ili niskih vrednosti ukupnog T3.
 • Na rezultat utiču brojni lekovi. Obavestite lekara o svim lekovim koje koristite (uključujući i kontraceptivne pilule, anaboličke steroide i dr.).
 • Kod ljudi koji boluju od akutnih i hroničnih bolesti, a imaju normalnu funkciju štitaste žlezde, rezultati analize koje služe za ispitivanje tireoidne funkcije mogu biti abnormalni. Nakon oporavka, rezultati se vraćaju na normalan nivo. Promena koja se najčešće zapaža je nizak nivo T3. Nivo TSH, T4, FT4, varira u zavisnosti od trajanja i ozbiljnosti bolesti. Kako bolest poprima ozbiljniji tok, nivoi T3 i T4 padaju i postepeno se normalizuju tokom vremena, paralelno sa oporavkom. Nivo TSH takođe fluktuira u različitom stepenu i može biti i visok i nizak. Ove promene su primećene kod velikog broja akutnih i hroničnih bolesti, uključujući i:
  • gastrointestinalne bolesti
  • bolesti pluća
  • kardiovaskularne bolesti
  • bolesti bubrega
  • metabolički poremećaji
  • infarkt miokarda
  • zapaljenja
  • gladovanje
  • sepsa
  • opekotine
  • traume
  • operacije
  • maligniteti
  • transplantacija kostne srži

Članak je objavljen 03.10.2012.

Saznajte više:
referentne vrednosti
TSH
T4, FT4
antitireoidna antitela
TBG
tireoglobulin

Literatura:
1. Mayo Clinic – Mayo Medical Laboratories www.mayoclinic.com
,, T3 (Triiodothyronine), Total, Serum” pristupljeno 02.10.2012.
,, T3 (Triiodothyronine), Free, Serum” pristupljeno 02.10.2012.

2. PubMed Health U.S. National Library of Medicine – The World’s Largest Medical Library www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmedhealth
Fact sheet: Understanding thyroid gland tests pristupljeno 24.09.2012.
,,T3 test” pristupljeno 02.10.2012.

3. American Thyroid Association www.thyroid.org
,,Thyroid Function Tests” pristupljeno 03.10.2012.

4. H.P. Rang, MM dale, JM Ritter, PK Moore ,,Farmakologija” 2005. prvo srpsko izdanje
poglavlje 28 ,,Štitnjaća”

5. Medscape- Drugs, Diseases & Procedures www.emedicine.medscape.com
,,Euthyroid Sick Syndrome ” pristupljeno 03.10.2012.

6. University of Maryland Medical Center www.umm.edu
Endocrinology Health Guide ,,The Thyroid Gland” pristupljeno 24.09.2012.