Dobrodošli

Osnovni zadatak sajta LaboratorijskeAnalize.com je pružanje informacija o parametrima koji se određuju u kliničko-biohemijskim laboratorijama. Ti parametri su često ključni za postavljanje dijagnoze, rade se pri rutinskim pregledima, koriste se za praćenje razvoja bolesti i efikasnosti terapije. S obzirom na to da se broj analiza stalno povećava, pojavila se potreba za postojanjem ovakvog portala koji bi vam pružio podršku u razumevanju i unapređenju znanja o zdravlju.

Ohrabrujemo sve naše posetioce da se obrate lekaru ukoliko imaju bilo kakve zdravstvene probleme. Uloga ovog sajta je pre svega edukativna i zamišljena je kao podrška u razumevanju zdravlja, nastanka i praćenja bolesti sa biohemijskog aspekta. Ova uloga je u skladu sa zdravstvenim trendovima u 21. veku koji podrazumevaju obavezu pacijenta da se informiše i vodi brigu o svom zdravlju.

Srdačno,

www.laboratorijskeanalize.com

Svi tekstovi na site-u LaboratorijskeAnalize.com su autorski i zaštićeni su zakonom o autorskim pravima.