Anti-CCP antitela

Anti-CCP antitela (Cyclic Citrullinated Peptide Antibodies)

Određivanje anti-CCP antitela se koristi kao pomoć pri postavljanju dijagnoze reumatoidnog artritisa.

Uzorak:

Parametar se određuje u uzorku krvi.
Nije potrebna posebna priprema pre odlaska u laboratoriju.

O parametru:

Anti-CCP antitela su prisutna kod većine osoba sa reumatoidnim artritisom i rezultat može biti pozitivan godinama pre nego što se razviju simptomi bolesti. Kada se određuje zajedno sa RF, ovaj parametar je vrlo koristan za potvrdu dijagnoze.

Nastanak ovih antitela se može objasniti na sledeći način: proteini u telu koji sadrže aminokiselinu arginin podležu modifikaciji, pri čemu se arginin konvertuje u citrulin. Na ovako izmenjene proteine reaguje imuni sistem koji stvara antitela protiv njih. Novije studije su pokazale da je pušenje povezano da ovim procesom i nastankom anti-CCP antitela.
Na nastanak reumatoidnog artritisa utiču mnogi činioci, uključujući i genetske faktore. Bolesti se javlja češće kod žena nego kod muškaraca. Kao faktor rizika su označene i infekcije koje kod određenih osoba mogu uticati na imuni sistem.

Rezultati:

Rezultati se interpretiraju zajedno sa rezultatima drugih dijagnostičkih procedura i testova.

Negativan rezultat:
-postoji vrlo mala verovatnoća da osoba boluje od reumatoidnog artritisa

Pozitivan rezultat:
-postoji velika verovatnoća da osoba boluje od reumatoidnog artritisa

Pozitivan rezultat RF i anti-CCP:
-izuzetno je velika verovatnoća da je u pitanju reumatoidni artritis.

Image courtesy of Maggie Smith at FreeDigitalPhotos.net

Napomena:
Pozitivan rezultat može biti prisutan i kod nekih pacijenata sa sistemskim eritemskim lupusom (SLE) ili drugim autoimunim bolestima vezivnog tkiva.

Saznajte više:
referentne vrednosti
RF

Članak je objavljen dana 14.09.2012.

Literatura:
1. Arup Laboratories – National Reference Laboratory www.aruplab.com
ARUP’s Laboratory Test Directory:,,Cyclic Citrullinated Peptide (CCP) Antibody, IgG” pristupljeno dana 14.09.2012.

2. Mayo Clinic www.mayoclinic.com
Mayo Medical Laboratories: ,, Cyclic Citrullinated Peptide Antibodies, IgG, Serum” pristupljeno dana 14.09.2012.
Hot Topics ,, The Role of the Laboratory in the Diagnosis of Rheumatoid Arthritis” pristupljeno dana 14.09.2012.

3. National Institute of Arthritis and Musculoskeletal and Skin Diseases www.niams.nih.gov
,, Handout on Health: Rheumatoid Arthritis” pristupljeno dana 14.09.2012.