Urea

Urea (Blood Urea Nitrogen-BUN)

Urea u krvi se najčešće određuje zajedno sa kreatininom radi procene funkcije bubrega.

Uzorak:

Parametar se određuje u krvi.
Nemojte jesti pre odlaska u laboratoriju.

O parametru:

Urea je krajnji proizvod metabolizma aminokiselina i proteina kod sisara, pa i čoveka. Naime, razgradnja proteina u organizmu podrazumeva prvo njihovo “cepanje” na aminokiseline, a zatim i razgradnju aminokiselina. Tada se oslobađa amonijak, koji je otrovan za ćelije sisara. Najznačajniji put eliminacije amonijaka je njegovo prevođenje u ureu, što se odigrava u jetri. Iz jetre urea prelazi u krv. Iz organizma se prevashodno izlučuje putem urina.

Količina sintetisane uree zavisi od količine proteina koja se unosi putem hrane, kao i od razgradnje proteina koji se već nalaze u telu. Jetra ima izvanrednu sposobnost da poveća sintezu uree prema metaboličkim zahtevima. Tako, pri unosu vrlo velikih količina proteina hranom, urea u krvi može da se poveća tri puta. Sintezu ovog jedinjenja stimulišu i svi činioci koji dovode do povećane razgradnje proteina koji se već nalaze u organizmu.

Ukratko, koncentracija ovog parametra kod zdravih osoba se menja u širokom rasponu, jer zavisi od:

 • količine proteina koja se unosi hranom
 • obima razgradnje proteina
 • izlučivanja putem urina

Iako se urea u krvi najčešće određuje radi procene funkcije bubrega, ovaj parametar nije dovoljno pouzdan. Na koncentraciju, pored bubrežne funkcije, utiču i gore navedeni činioci. Zbog toga se urea određuje zajedno sa kreatininom koji je mnogo bolji pokazatelj bubrežne funkcije. Kombinacijom ova dva parametra se može dobiti bolji uvid u stanje organizma i uzrok bolesti ili poremećaja.

Image courtesy of dream designs / FreeDigitalPhotos.net

Image courtesy of dream designs / FreeDigitalPhotos.net

Rezultati:

Referentne vrednosti se razlikuju za odrasle i decu, kao i između polova. Koncentracije su nešto niže kod dece i trudnica. Vrednosti su više kod muškaraca u odnosu na žene.

Povećana koncentracija uree u krvi se naziva azotemija. Uzroci mogu biti :

 • smanjen priliv krvi u bubreg. Tada, iako je funkcija bubrega normalna, urea ne može da se izluči putem urina. Ovakva situacija se sreće kod:
  • dehidratacije-zbog dijareje, povraćanja, opekotina, smanjenog unosa vode, kod šećerne bolesti se izlučuju velike količine vode iz tela, itd.
  • šoka
  • smanjene zapremine krvi u krvnim sudovima npr.nakon krvarenja
  • bolesti srca u kojima srce nema dovoljnu snagu da pumpa dovoljnu količinu krvi u bubrege
 • kada je povećana razgradnja proteina, telo povećava sintezu uree. Ovo je slučaj kod:
  • povećanog unosa proteina, uključujući i putem infuzija i transfuzija
  • terapije kortizolom i sličnim lekovima
  • stresa
  • krvarenja u gastrointestinalnom traktu
  • razgradnje crvenih krvnih zrnaca
  • stanja kod kojih dolazi do odumiranja tkiva i organa
 • različite akutne i hronične bolesti bubrega. Tada je smanjeno filitriranje krvi kroz bubrege i izlučivanje uree urinom.
 • zbog opstrukcije urinarnog trakta, urea se vraća nazad u cirkulaciju. Do opstrukcije dolazi zbog prisustva tumora, kamena, uvećane prostate, nagomilanih cilindara u urinarnom traktu i dr.

Snižena koncentracije uree u krvi
Ova situacija se retko sreće i nema veliki dijagnostički značaj. Za prepoznavanje stanja koji dovode do ovakvog rezultata postoje mnogo bolji parametri. Može biti posledica:

 • smanjenog unosa proteina
 • pojačane sinteze proteina (npr. u trudnoći, ranom detinjstvu)
 • kod unosa velikih količina tečnosti (pićem ili intravenski)
 • kod teških bolesti jetre smanjena je sinteza uree

Saznajte više:
referentne vrednosti
kreatinin

Literatura:
1.Spasić, Z.Jelić-Ivanović, V.Spasojević-Kalimanovska “Medicinska biohemija” Beograd, 2003.
Poglavlje 12: Bubreg i neproteinska azotna jedinjenja (autor S.Spasić) – Urea 12:12-14
2.Mayo Clinic – Mayo Medical Laboratories www.mayomedicallaboratories.com
Blood Urea Nitrogen (BUN), Serum pristupljeno 03.10.2014.
3.Tietz Textbook of Clinical chemistry and Molecular Diagnostics/ edited by CA Burtis,ER Ashwood, DE Burns-5th edition Elsevier
Chapter 25: Kidney Function Tests: Urea p.684-686