Celokupan pregled urina (pregled prvog jutarnjeg urina)

Celokupan pregled urina (pregled prvog jutarnjeg urina)

Celokupan pregled urina je jedna od najčešćih analiza koja se obavlja u sklopu rutinskog pregleda, kao i kod sumnje ili praćenja infekcije urinarnog trakta, različitih bubrežnih i sistemskih bolesti i metaboličkih stanja.

Uzorak:

Obično je to prvi jutarnji urin, zato što je najkoncentrovaniji, ali se analiza može obaviti i iz uzorka koji je sakupljen bilo kada u toku dana. Konsultujte se sa Vašim lekarom o izboru uzorka.
Nije potrebna posebna priprema pre odlaska u laboratoriju. Međutim, od izuzetne je važnosti pravilno sakupljanje uzorka.

Pravilno sakupljanje uzorka za pregled urina:
Oprati se toplom vodom kako bi se uklonile bakterije sa površine kože kao i ćelije koje mogu dovesti do kontaminacije. Prvi mlaz urina odbaciti, sakupiti srednji mlaz u sterilnu bocu koju ste kupili u apoteci. U što kraćem vremenskom periodu doneti uzorak u laboratoriju. Dužim stajanjem uzorka menja se koncentracija pojedinih sastojaka i razmnožavaju se bakterije tako da rezultati neće biti pouzdani. Ako niste u mogućnosti da donesete urin u roku od 1 sata, stavite ga u frižider i dostavite ga laboratoriji što je pre moguće.

O parametru:

U bubrezima se filtrira krv i nastaje urin, pri čemu se izlučuju metabolički produkti i sastojci koji organizmu više nisu potrebni, dok se određene supstance zadržavaju i vraćaju u krv.

Rezultati:

Celokupan pregled urina podrazumeva fizičko-hemijski i mikroskopski pregled sedimenta