Sakupljanje uzorka za pregled urina

Sakupljanje uzorka za pregled urina

Pravilno sakupljanje uzorka za pregled urina je neophodno da bi rezultati bili pouzdani:

  • Oprati se toplom vodom kako bi se uklonile bakterije sa površine kože kao i ćelije koje mogu dovesti do kontaminacije. Prvi mlaz urina odbaciti, sakupiti srednji mlaz u sterilnu bocu koju ste kupili u apoteci.
  • U što kraćem vremenskom periodu doneti uzorak u laboratoriju. Dužim stajanjem uzorka menja se koncentracija pojedinih sastojaka i razmnožavaju se bakterije tako da rezultati neće biti pouzdani. Ako niste u mogućnosti da donesete urin u roku od 1 sata, stavite ga u frižider i dostavite ga laboratoriji što je pre moguće.

Članak je objavljen 10.06.2012.

Saznajte više:
Celokupan pregled urina (pregled prvog jutarnjeg urina)