TIBC, UIBC

TIBC, UIBC (TIBC-ukupni kapacitet vezivanja gvožđa, Total iron-binding capacity; UIBC-slobodni kapacitet vezivanja gvožđa, Unsaturated iron-binding capacity)

TIBC i UIBC služe za procenu količine gvožđa koje se transportuje kroz krv.

Uzorak:

Parametar se određuje u uzorku krvi.
TIBC, UIBC se najčešće istovremeno određuju sa koncentracijom gvožđa. Najbolje je sve parametre za status gvožđa u organzmu (gvožđe, TIBC, UIBC, feritin) određivati u istom uzorku, između 7 i 10h ujutru, nakon noćnog gladovanja.

O parametru:

Gvožđe je element koji ima brojne funkcije u ljudskom organizmu. U krvi se nalazi vezan za protein transferin. Transferin transportuje gvožđe kroz krv i predaje ga ćelijama na korišćenje i to pre svega ćelijama kostne srži za sintezu hemoglobina. Ovakav transport je neophodan, zato što je slobodno gvožđe toksično za organizam.
Transferin je protein koga sintetiše jetra i to obrnuto proporcionalnoj telesnom statusu gvožđa. To znači da kada nema dovoljno gvožđa u organizmu, sinteza transferina je povećana kako bi se što je moguće veća količina gvožđa dopremila ćelijama. Obrnuto, kada postoji višak gvožđa, sinteza transferina je smanjena, zato što ćelije već imaju dovoljnu količinu ovog elementa. Treba naglasiti da ova frakcija gvožđa, transportno gvožđe, čini manje od 1% ukupnog sadržaja gvožđa u organizmu.

Normalno, gvožđe je vezano za 1/3 raspoloživih mesta na transferinu, dok su preostale 2/3 slobodne za vezivanje dodatnih količina.
serumsko gvožđe – nivo gvožđa koje cirkuliše u krvi vezano za transferin
TIBC – maksimalna koncentracija gvožđa koju transferin može da veže
UIBC – rezervni kapacitet transferina da vezuje gvožđe TIBC = UIBC + gvožđe u krvi
Klinička procena statusa gvožđa zahteva niz ispitivanja. Rezultati se interpretiraju imajući u vidu pol, starost, fiziološko stanje pacijenta (npr. trudnoća, postoperativni period), kao i druge okolnosti (lekovi, suplementi, način ishrane, uzimanje oralnih kontraceptivnih sredstava).
U cilju procene statusa gvožđa se najčešće koriste sledeće laboratorijske anlize:
* krvna slika: gvožđe je neophodno za sintezu hemoglobina
* koncentracija gvožđa u serumu, TIBC, UIBC, transferin definišu količinu gvožđa koje se transportuje
* feritin je proporcionalan količini depoa gvožđa u organizmu.
Ako je utvrđen poremećaj statusa gvožđa u organzmu, rade se i dodatne analize koje imaju za cilj utvrđivanje uzroka poremećaja.

Rezultati:

Ovi parametri se koriste zajedno sa ostalim testovima za procenu statusa gvožđa u organizmu.

Image courtesy of cooldesign] / FreeDigitalPhotos.net

Image courtesy of cooldesign] / FreeDigitalPhotos.net

Povišene vrednosti:
– ukazuje na nedostatak gvožđa
u trudnoći i kod terapije kontraceptivima – visoke koncentracije estrogena su odgovorne za ovaj efekat.
akutni i hronični gubitak krvi

Snižene vrednosti:
– može biti pokazatelj viška gvožđa
– javljaju se kod i hroničnih zapaljenja i infekcija. Kao odgovor na infekciju, povredu tkiva i zapaljenje započinje reakcija akutne faze koja ima ulogu u odbrani organizma. Dolazi do sniženja koncentracije gvožđa i TIBC. Vrednosti feritina su povišene.
– kod sistemskih i malignih bolesti smanjene su vrednosti gvožđa i TIBC. Vrednosti feritina su povišene.
– kod ozbiljnih bolesti jetre je smanjena sposobnost ovog organa da pravilno obavlja svoje funkcije. Između ostalog, može biti smanjena sinteza transferina. U tom slučaju, nivo transferina je snižen, bez obzira na količinu gvožđa u organizmu.
-kod nekih bubrežnih bolesti se gube proteini, između ostalog i transferin, putem urina. Zbog toga su snižene vrednosti TIBC.
– kod pothranjenosti zbog nedostatka aminokiselina, jetra nema ,,gradivne elemente“ za sintezu proteina i zbog toga je smanjena sinteza transferina i posledično snižene vrednosti TIBC.

Napomena:
U toku terapije gvožđem ne treba određivati serumsko gvožđe, TIBC i feritin.
Transfuzije krvi utiču na rezultat.

Članak je modifikovan 17.10.2013.

Saznajte više:
anemija zbog nedostatka gvožđa
feritin
gvožđe
kompletna krvna slika
referentne vrednosti

Pitanja:
1. Kakav efekat imaju oralni kontraceptivi na parametre koji služe za procenu statusa gvožđa u organizmu?
Estrogen u sastavu kontraceptivnih pilula povećava koncentraciju gvožđa, TIBC, UIBC.

2. Ako su vrednosti TIBC, UIBC snižene/povišene, koje analize je potrebno dodatno uraditi?
TIBC se uvek određuje zajedno sa koncentracijom gvožđa. Feritin je parametar za procenu depoa gvožđa i koristi se kod sumnje na nedostatak ili višak gvožđa u organizmu. Rezultati ovih analiza se čitaju zajedno.
Na rezultate ovih analiza utiču infekcije, zapaljenja, bolesti jetre, bubrega, konzumiranje lekova, stanje pacijenta (npr. trudnoća), ishrana i dr. Zbog toga se rezultati interpretiraju imajući u vidu sve podatke o pacijentu.
Ukoliko je potrebno, rade se dodatna ispitivanja.
* Ako postoji nedostatak gvožđa u organizmu obično se određuje kompletna krvna slika, gde koncentracija hemoglobina i eritrocitni indeksi (MCV; MCH; MCHC) služe za otkrivanje anemije izazvane nedostatkom gvožđa. Izgled eritrocita u razmazu periferne krvi ima značaj kod ovog stanja. Mogu se određivati i retikulociti, koncentracija hemoglobina u retikulocitima i cirkulišući transferinski receptori. Ispitivanje kostne srži bojenjem se retko radi. Naravno, uvek se ispituje uzrok nedostatka gvožđa.
* Ako je identifikovan višak gvožđa, mora se ispitati da li uzrok nasledne prirode ili sekundaran, kao posledica drugih bolesti i stanja.
Ukratko, dodatne analize su brojne i određuju se za svakog pacijenta ponaosob.

Literatura:
1. S.Spasić, Z. Jelić-Ivanović, V. Spasojević-Kalimanovska ,, Medicinska biohemija” beograd 2003.
Poglavlje 10 ,,Gvožđe“

2. V. Dopsaj, V. Spasojević-Kalimanovska, D. Marisavljević, B. terzić, L. Memon Beograd 2006.
,,Osnove laboratorijske dijagnostike i lečenja anemija“

3.  Tietz Textbook of Clinical chemistry and Molecular Diagnostics/ edited by CA Burtis,ER Ashwood, DE Burns-5th edition Elsevier
Chapter 32: Hemoglobin, Iron and Bilirubin – Iron p.1007-1016

4. Iron Disorder Institute ww.irondisorders.org
,,How Do I Know I Have An Iron Disorder” pristupljeno 17.10.2013.