Glukoza

Glukoza

Glukoza se u krvi određuje kao deo rutinskog pregleda, ako imate simptome koji ukazuju na povišen ili snižen nivo glukoze u krvi, tokom trudnoće i kod osoba sa već postavljenom dijagnozom dijabetesa radi praćenja bolesti.

Glukoza u urinu se određuje kao deo celokupnog pregleda urina.

Uzorak:

Parametar se određuje u uzorku krvi. Krv može biti uzeta iz vene ili prsta.
Generalna preporuka je da ne jedete i ne pijete 8h pre vađenja krvi, samo voda je dozvoljena. Međutim, nivo se može pratiti i u toku dana, pre i posle obroka. Pratite instrukcije lekara u vezi sa pripremom pre davanja uzorka.
Ako je u pitanju OGTT (oralni test opterećenja glukozom), više informacija pročitajte u posebnom tekstu ,,OGTT“.
Glukoza u urinu se najčešće određuje u prvom jutarnjem urinu, ali se ponekad određuje i u nasumičnom uzorku. Pratite instrukcije lekara u vezi sa izborom uzorka. Pogledajte uputstvo za sakupljanje uzorka za pregled urina.

O parametru:

Glukoza je glavni izvor energije za ljudski organizam i jedini izvor energije za mozak.

Na nivo glukoze u krvi utiču brojni hormoni, a pre svega hormoni pankreasa insulin i glukagon.
Insulin snižava nivo glukoze tako što:
-olakšava njen ulazak u ćelije gde se koristi kao izvor energije
-omogućava skladištenje viška glukoze u jetri
-ako je prisutan veliki višak glukoze, omogućava njeno prevođenje u trigliceride koji se skladište u masnom tkivu
Glukagon stimuliše oslobađanje glukoze iz depoa u jetri, kao i sintezu glukoze iz drugih supstanci. Efekat glukagona je povećanje koncentracije glukoze u krvi.
Posle obroka, nivo glukoze u krvi raste. Kao odgovor na to, luči se insulin koji omogućava njen ulazak iz krvi u ćelije i korišćenje u ćelijama . Zbog toga, koncentracija glukoze u krvi pada.
Između obroka ili posle napornog vežbanja, nivo glukoze u krvi je nizak što stimuliše lučenje glukagona. Glukagon mobiliše glukozu iz depoa u jetri, kao i sintezu glukoze iz različitih metaboličkih intermedijera. Zbog toga, nivo glukoze u krvi raste.
Nephodno je da insulin/glukagon mehanizam radi na pravi način, kako bi količina glukoze u krvi bila stabilna.
Jedan od najčešćih poremećaja kod koga ovaj mehanizam ne funkcioniše adekvatno je diabetes mellitus. Diabetes mellitus nastaje zbog nedostatka insulina i/ili neosetljivosti organizma na dejstvo insulina.

Rezultati:

Povišen nivo glukoze u krvi može biti posledica:
-diabetes mellitus-a
-gestacionog diabetes mellitus-a (tokom trudnoće). Kasnije u toku života se može ponovo javiti dijabetes, dok se kod određenog broja žena metabolizam trajno normalizuje.
-hroničnog pankreatitisa
-tumora pankreasa koji luči glukagon
-različitih hormonskih poremećaja
-teške bolesti jetre
-upotrebe nekih lekova i hemikalija
-ekstreman stres može dovesti do prolaznog povišenja nivoa glukoze u krvi (npr. srčani udar)
-prekomernog unosa hrane

Snižen nivo glukoze u krvi se može javiti zbog:
-terapije dijabetesa – neželjeni efekat terapije diabetes mellitus-a može biti smanjenje koncentracije glukoze u krvi
-konzumiranja alkohola
-teške bolesti jetre
-nedostatka nekih hormona
-tumora
-tumora koji luče insulin
-sepse
-gladovanja
-upotrebe nekih lekova

Glukoza u urinu
Glukoza se normalno ne nalazi u urinu.
Prisustvo glukoze u urinu se naziva glukozurija i može biti posledica:
– povećane koncentracije glukoze u krvi
– smanjene sposobnosti bubrega da reapsorbuju glukozu. Posledica su različitih naslednih i stečenih stanja i bolesti.
– obroka koji su bogati ugljenim hidratima
– unosa nekih lekova

Članak je objavljen 25.05.2012.

Saznajte više:
referentne vrednosti
OGTT
HbA1c
fruktozamin
celokupan pregled urina
sakupljanje uzorka za pregled urina