Proteini u urinu

Proteini u urinu

Proteini u urinu se određuju pri rutinskom pregledu kao deo celokupnog pregleda urina, zatim kod sumnje i praćenja razvoja bubrežnih bolesti kada se može određivati ukupna količina proteina izlučenih u toku 24h.

Uzorak:

Kao uzorak se koriste prvi jutarnji ili 24h urin. Pri pregledu prvog jutarnjeg urina se dokazuje da li proteini u urinu prisutni ili ne. U 24h urinu se meri ukupna količina proteina u urinu koja je izlučena u toku 24h.
Nije potrebna priprema pre odlaska u laboratoriju. Međutim, od izuzetne je važnosti pravilno sakupljanje uzorka. Pri sakupljanju 24h urina bocu treba čuvati na hladnom mestu.

O parametru:

Urinom se normalno izlučuju vrlo male količine proteina. Detekcija abnormalne količine ili tipova proteina u urinu znak je bubrežnih ili sistemskih bolesti.
Normalno, pri pregledu prvog jutarnjeg urina proteini se ne mogu dokazati. Pri određivanju ukupne količine proteina koja se dnevno izluči u 24h urinu jasno su definisane vrednosti koje se smatraju normalnim.

Rezultati:

Povišene vrednosti proteina u urinu mogu biti prolazne ili trajne.

Prolazna proteinurija može biti posledica::
-intezivnog fizičkog napora, groznice, izlaganja organizma ekstremnim temperaturama, emocionalnom ili fizičkom stresu
-može biti u pitanju ortostatska proteinurija. Ovo stanje se obično javlja kod zdravih adolescenata i ljudi mlađih od 30 godina i to kada duže vreme stoje u uspravnom položaju. Proteinurija nestaje kada pacijent legne.
-upotrebe nekih lekova

Trajna proteinurija može biti u vezi sa::
-različitim sistemskim bolestima i stanjima npr. hipertenzija, diabetes mellitus
-infekcijama urinarnog trakta
-terapijom lekovima koji deluju toksično na bubrege
-tumorima
-sintezom abnormalnih proteina u krvi koji se izlučuju urinom. Najčešće se viđa kod pacijenata sa multiplim mijelomom.
-različitim bubrežnim bolestima i oštećenjima

Ako su urinom izučuje povećane količine proteina verovatno će biti potrebni i dodatni testovi kako bi se utvrdio uzrok.

Članak je objavljen 11.07.2012.

Saznajte više:
referentne vrednosti
pravilno sakupljanje uzorka za pregled urina
uputstvo za sakupljanje 24h urina
celokupan pregled urina