Anti-Milerov hormon

Anti-Milerov hormon (AMH; Mullerian-inhibiting hormone, MIH)

Anti-Milerov hormon se najčešće koristi za procenu ovarijalne rezerve i verovatnoće uspeha veštačke oplodnje.

Uzorak:

Parametar se određuje u uzorku krvi.
Nemojte jesti pre odlaska u laboratoriju.

O parametru:

Anti-Milerov hormon se određuje:

Image courtesy of Photokanok / FreeDigitalPhotos.net

Image courtesy of Photokanok / FreeDigitalPhotos.net

-kod procene ovarijalne rezerve radi predviđanja odgovora na veštačku oplodnju:

Anti-Milerov hormon se koristi za predviđanje ishoda veštačke oplodnje i drugih asistiranih reproduktivnih tehnologija. U ovom kontekstu, služi za procenu ovarijalne rezerve tj. broja folikula koji mogu porasti prilikom stimulacije jajnika. Niska koncentracija AMH je pokazatelj toga da će odgovor na terapiju biti slab. Visoki nivoi su pokazatelj mogućeg prekomernog odgovora na tretman.

-zbog predviđanja preostalog reproduktivnog životnog veka:
Koncentracija AMH opada sa godinama kod odraslih žena. Nivoi postaju nedetektabilni nekoliko godina pre poslednje menstruacije. Rezultati se uvek interpretiraju uzimajući u obzir i godine života. Potrebna su dodatna istraživanja koja bi nesumnjivo pokazala vrednost određivanja AMH radi predikcije menopauze.
Anti-Milerov hormon može biti od pomoći pri proceni preostale ovarijalne funkcije nakon hemioterapije ili drugih toksičnih terapija koje oštećuju reproduktivnu funkciju.

-kao pomoć pri dijagnozi policističnih jajnika:
Žene sa policističnim jajnicima često imaju izrazito povišene koncentracije AMH.

-kod određenih vrsta tumora ovarijuma:
Određena vrsta tumora ovarijuma, može sekretovati AMH. Tada ovaj parametar može biti koristan pri postavljanju dijagnoze i praćenje efekata terapije.

-kod dece kao pomoć pri postavljanju dijagnoze različitih poremećaja u polnom razvoju:
Anti-Milerov hormon ima ulogu u pravilnom razvoju reproduktivnog trakta tokom fetalnog perioda. Kod fetusa ženskog pola, ženski reproduktivni organi nastaju od strukture koja se naziva Milerov kanal. Ova struktura je prisutna i kod fetusa muškog pola. Međutim, testisi muškog fetusa stvaraju anti-Milerov hormon koji dovodi do regresije Milerovog kanala i zbog toga je AMH neophodan za pravilno razvijanje muških reproduktivnih organa.
Kod dečaka kod kojih se testisi ne mogu napipati, merenje AMH služi kao pomoć pri razlikovanju kriptorhizma (nespuštanja testisa) i anorhije (odsustvo testisa).
Ovaj parameter može biti od koristi pri ispitivanju uzroka drugih poremećaja u polnom razvoju i razvoju polnih organa.

Rezultati:

Referentne vrednosti zavise od godina života i pola.

Napomena:
Nivoi AMH ne zavise od faze menstrualnog ciklusa.

Članak je objavljen 04.07.2013.

Literatura:
1.Medscape www.medscape.com
Clinical Endocrinology: Richard A. Anderson ,,What Does Anti-Müllerian Hormone Tell You About Ovarian Function?” pristupljeno 04.07.2013.

2.Arup Laboratories National Reference Laboratory www.aruplab.com
ARUP’s Laboratory Test Directory ,,Anti-Mullerian Hormone“ pristupljeno 04.07.2013.