TSH

TSH (tireotropin; Thyroid stimulating hormone, Thyrotropin)

TSH se koristi za ispitivanje funkcije kao i za praćenje efekata terapije bolesti tireoidne (štitaste) žlezde.

Uzorak:

Parametar se određuje u uzorku krvi.
Nije potrebna priprema pre odlaska u laboratoriju. Ipak, neki lekovi utiču na rezultat i zbog toga će možda biti potrebno da obustavite njihovu primenu. Obavestite lekara o svim lekovima koje uzimate. Nemojte samostalno prekidati terapiju (bez konsultacije sa lekarom).

O parametru:

O tireoidnoj žlezdi
Štitasta žlezda ima oblik leptira i sastoji se od dva režnja (lobusa). Smeštena je na prednjoj strani vrata. Prisutne su dve vrste ćelija: folikularne i parafolikularne.
Folikularne ćelije su dominantne i one sekretuju hormone koje sadrže jod: tiroksin (T4) i trijodtironin (T3).
Parafolikularne ćelije proizvode hormon kalcitonin. Informacije o ovom hormonu pročitajte u posebnom tekstu ,,Kalcitonin“.

Delovanje tireoidnih hormona
T3 i T4 stimulišu sintezu proteina i povećavaju potrošnju kiseonika u ćelijama. Dovode do opšteg povećanja u metabolizmu ugljenih hidrata, masti i proteina. Osim toga, ključni su za pravilan rast i razvoj, a posebno su neophodni za normalan rast i sazrevanje centralnog nervnog sistema.

Regulacija funkcije štitaste žlezde
Sinteza hormona štitaste žlezde je pod kontrolom hipotalamusa i hipofize.
Iz hipotalamusa (područije koje se nalazi u mozgu) se luči hormon TRH. TRH deluje na hipofizu (žlezda koja je smeštena u bazi lobanje) i oslobađa TSH. TSH deuje na štitastu žlezdu i kontroliše sve aspekte sinteze hormona: stimuliše sintezu i sekreciju T3 i T4. Takođe, utiče i na veličinu žlezde.
Ovi hormoni su u sprezi koja ima jake kontrolne mehanizme. Količina TSH koja se sekretuje iz hipofize zavisi od nivoa T4. Ako su nivoi T4 niski, onda se sekretuje više TSH koji ima ulogu da stimuliše sintezu tireoidnih hormona. Ako su nivoi T4 visoki, smanjuje se produkcija TSH. Ovaj mehanizam se može uporediti sa grejalicom i termostatom. Kada je grejalica isključena, postaje hladno što registruje termometar i uključuje grejalicu. Kada temperatura dostigne željeni nivo, termostat reaguje i isključuje grejalicu.
Tireoidni hormoni smanjuju sekreciju TSH. Zbog toga se nivoi T3 i T4 održavaju u relativno konstantnim granicama.
Jod je neophodan činilac za sintezu ovih hormona.

Rezultati:

Referentne vrednosti zavise od godina života.

Povišene vrednosti:
– pokazatelj su smanjene funkcije štitaste šlezde

Snižene vrednosti:
– znak su hiperfunkcije tireoidne žlezde.

Napomena:

 • Dijagnoza se ne postavlja ne osnovu jedne analize. Potrebni su dodatni testovi i pregledi kako bi se utvrdio uzrok abnormalnih rezultata.
 • Kod ljudi koji boluju od akutnih i hroničnih bolesti, a imaju normalnu funkciju štitaste žlezde, rezultati analize koje služe za ispitivanje tireoidne funkcije mogu biti abnormalni. Nakon oporavka, rezultati se vraćaju na normalan nivo. Promena koja se najčešće zapaža je nizak nivo T3. Nivo TSH, T4, FT4, varira u zavisnosti od trajanja i ozbiljnosti bolesti. Kako bolest poprima ozbiljniji tok, nivoi T3 i T4 padaju i postepeno se normalizuju tokom vremena, paralelno sa oporavkom. Nivo TSH takođe fluktuira u različitom stepenu i može biti i visok i nizak. Ove promene su primećene kod velikog broja akutnih i hroničnih bolesti, uključujući i:
  • gastrointestinalne bolesti
  • bolesti pluća
  • kardiovaskularne bolesti
  • bolesti bubrega
  • metabolički poremećaji
  • infarkt miokarda
  • zapaljenja
  • gladovanje
  • sepsa
  • opekotine
  • traume
  • operacije
  • maligniteti
  • transplantacija kostne srži

Članak je objavljen 26.09.2012.

Saznajte više:
referentne vrednosti
T4, FT4
T3, FT3
antitireoidna antitela
TBG
tireoglobulin

 

Literatura:
1. Arup Laboratories – National Reference Laboratory www.aruplab.com
ARUP’s Laboratory Test Directory: Thyroid Stimulating Hormone pristupljeno 26.09.2012.
Arup Consult ,,Thyroid Disease” pristupljeno 26.09.2012.

2. Mayo Clinic – Mayo Medical Laboratories www.mayoclinic.com
,,Thyroid-Stimulating Hormone-Sensitive (s-TSH), Serum” pristupljeno 26.09.2012.

3. American Thyroid Association www.thyroid.org
,,Thyroid Function Tests” pristupljeno 26.09.2012.

4. University of Maryland Medical Center www.umm.edu
Endocrinology Health Guide ,,The Thyroid Gland” pristupljeno 24.09.2012.

5. H.P. Rang, MM dale, JM Ritter, PK Moore ,,Farmakologija” 2005. prvo srpsko izdanje
poglavlje 28 ,,Štitnjaća”

6. PubMed Health U.S. National Library of Medicine – The World’s Largest Medical Library www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmedhealth
Fact sheet: Understanding thyroid gland tests pristupljeno 24.09.2012.

7. Medscape- Drugs, Diseases & Procedures www.emedicine.medscape.com
,,Euthyroid Sick Syndrome ” pristupljeno 03.10.2012.