Rezultat u okviru referentnih vrednosti

Rezultat u okviru referentnih vrednosti

Ako su rezultati u okviru referentnih vrednosti, to je sasvim sigurno dobar znak.

Ipak, treba imati u vidu da postoji preklapanje u rezultatima zdravih i bolesnih osoba. Isto kao što je moguće da rezultati zdravog čoveka budu van okvira referentnih vrednosti, tako i postoji mala verovatnoća da rezultati osobe sa nekom bolešću budu u okviru referentnog intervala.
Nekada su izuzetno važne promene u rezultatima, obično dramatične, čak iako se te vrednosti nalaze u referentnom intervalu.

Zbog toga je izuzetno važno da rezultate laboratorijskih analiza odnesete lekaru koji će ih interpretirati uzimajući u obzir sve relevantne podatke.

Članak je objavljen 11.07.2012.

Saznajte više:
referentne vrednosti
rezultat van referentnih granica