Ateroskleroza

Ateroskleroza

Ateroskleroza je dugotrajan proces koji se odvija u zidovima krvnih sudova. U prvom stadijumu dolazi do oštećenja zidova krvnog suda npr. zbog povišenog krvnog pritiska. Ćelije imunog sistema ulaze u zid krvnog suda i počinju nekontrolisano da preuzimaju holesterol, pre svega iz LDL čestica, zbog čega se holesterol taloži ne samo u tim ćelijama, već i van njih. Potpomognut delovanjem raznih lokalnih faktora, ovaj depo holesterola i drugog materijala se postepeno širi ka unutrašnjosti krvnog suda čime otežava cirkulaciju. Ukoliko je omotač ovog depoa tanak, sadržaj lako može da se izlije u cirkulaciju i da započne proces tromboze. Bolest se manifestuje u vidu angine pektoris, infarkta miokarda, cerebrovaskularnih oboljenja i bolesti perifernih krvnih sudova.

http://www.dreamstime.com/stock-images-cholesterol-4-veins-image23855634

Prve promene se mogu uočiti još u detinjstvu i može proći četri do pet decenija do manifestacije bolesti. Smatra se da je kod većine ljudi do 85. godine života oko 60% krvnih sudova srca zahvaćeno ovim procesom, ako nisu prisutni faktori rizika. Ako su prisutni faktori rizika npr. visok nivo holesterola, takve promene nastaju već posle četrdesete godine.
Poremećaji koncentracije lipida, koji imaju ključni značaj u ovom procesu, su često udruženi sa gojaznošću, dijabetesom i povišenim krvnim pritiskom. Zajedničkim delovanjem istrovremeno prisutnih faktora rizika stvaraju se uslovi za razvoj patoloških promena u krvnim sudovima.

Glavni faktori rizika na nastanak kardiovaskularnih bolesti su poremećaji koncentracije lipida. Najznačajniji faktor rizika je povišena koncentracija LDL-holesterola. Sa povišenim vrednostima triglicerida raste verovatnoća od infarkta miokarda.

Ateroskleroza je posledica ne samo poremećaja u metabolizmu lipida, već predstavlja i zapaljenski proces. Zbog toga se za procenu rizika od kardiovaskularnih bolesti određuju i parametri koji su markeri zapaljenske komponente ovog procesa, kao što je hs-CRP.

Tri najvažnija faktora rizika za nastanak kardiovaskularnih bolesti su povišen nivo lipida (holesterol), pušenje i povišen krvni pritisak.

Faktori rizika za razvoj ateroskleroze:
I Lipidni:
ukupan holesterol↑
trigliceridi ↑
LDL holesterol ↑
HDL holesterol ↓

II nelipidni
– dijabetes
– visok krvni pritisak
– pušenje
– nepravilna ishrana
– alkohol
– gojaznost
– fizička neaktivnost

III nepromenljivi faktori:
– starost – koncentracije lipida rastu tokom života. Referentne vrednosti su drugačije kod dece u odnosu na odrasle osobe.
– pol – ukupan i LDL-holesterol su viši kod muškaraca nego kod žena koje su mlađe od 55 god. Žene starije od 55 god. koje nisu na suplementarnoj terapiji estrogenima imaju viši ukupan i LDL-holesterol u poređenju sa muškarcima iste starosti.
– rasa
– genetske predizpozicije

Članak je poslednji put modifikovan 27.10.2021.

Članak je objavljen 26.08.2013.

Saznajte više:
holesterol
trigliceridi
hs-CRP

Literatura:
1..S.Spasić, Z.Jelić-Ivanović, V. Spasojević-Kalimanovska ,,Medicinska biohemija” 2003.
Poglavlje 4 Lipidi – Ateroskleroza i metabilizam lipoproteina str.4:22-23

>2. Tietz Textbook of Clinical chemistry and Molecular Diagnostics/ edited by CA Burtis,ER Ashwood, DE Burns-5th edition Elsevier
Chapter 27: Lipids, Lipoproteins, Apolipoproteins and Other Cardiovascular Risk Factors
Reference Lipid, Lipoprotein Cholesterol and Apolipoprotein Concentracions

3. Nacionalni vodič dobre kliničke prakse (Lipidski poremećaji) koji je objavljen na sajtu Ministarstva zdravlja Republike Srbije www.zdravlje.gov.rs, pristupljeno 08.10.2013.