Mokraćna kiselina

Mokraćna kiselina

Mokraćna kiselina se određuje kao pomoć pri postavljanju dijagnoze i kod praćenja gihta, zatim kod kod pacijenata sa mokraćnim kamenom kao i kod onih koji su na hemioterapiji.

Uzorak:

Parametar se određuje u uzorku krvi i/ili 24h urinu.
Nije potrebna priprema pre odlaska u laboratoriju.

O parametru:

Mokraćna kiselina kod čoveka nastaje u jetri iz jedinjenja koja se nazivaju purini.Iz organizma se 2/3 izlučuje urinom i 1/3 putem digestivnog trakta.
Povišen nivo u krvi može dovesti do taloženja mokraćne kiseline i njenih soli:
-u zglobovima  (urički artritis, giht) što dovodi do zapaljenja
-bubrezima – može oštetiti bubreg ili dovesti do stvaranja mokraćnog kamena

Giht je bolest koju karakterišu epizode bola i inflamacija (zapaljenje) zglobova koji su izazvani taloženjem kristala mokraćne kiseline u zglobovma i mekim tkivima. Giht je povezan sa povišenim nivoom mokraćne kiseline. Međutim, neće sve osobe koje imaju povišen nivo mokraćne kiseline razviti giht. Češće se javlja kod muškaraca. Radi postavljanja definitivne dijagnoze je potrebno dokazati prisustvo kristala mokraćne kiseline u sinovijalnoj tečnosti (tečnosti koja okružuje zglobove).

Rezultati:

Povišene vrednosti mokraćne kiseline u krvi (hiperurikemija):
nastaju zbog povećane sinteze ili smanjenog izlučivanja mokraćne kiseline. Uzroci:
-kod pacijenata sa sa malignitetom ,i to posebno hematopoeznog i limfnog sistema, citostatici razaraju ćelije iz kojih se oslobađaju purini i povećana je sinteza mokraćne kiseline.
-psorijaza
-povećan unos namirnica koje dovode do povišenja nivoa mokraćne kiseline (iznutrice, divljač, sardine u ulju)
-gojaznost
-različite bolesti bubrega kod kojih je smanjeno izlučivanje mokraćne kiseline urinom
-alkoholizam i upotreba nekih lekova (diuretici,niske doze aspirina)
-trovanje olovom
– retko: različite nasledne bolesti koje utiču na aktivnost enzima koji učestvuju u metabolizmu mokraćne kiseline

Snižene vrednosti mokraćne kiseline u krvi::
-kod terapije lekovima koji utiču na sintezu ili izlučivanje mokraćne kiseline (alopurinol, probenecid)
-retko: genetski poremećaji, bolesti jetre, neke bubrežne bolesti

Članak je objavljen 24.05.2012.

Saznajte više:
referentne vrednosti
uputstvo za sakupljanje 24h urina