Testovi za utvrđivanje trudnoće

Testovi za utvrđivanje trudnoće

Testovi za utvrđivanje trudnoće se zasnivaju na određivanju hormona humanog horionskog gonadotropina (hCG) koji se produkuje u telu trudnice.

Uzorak:

Parametar se određuje u krvi ili urinu.
Ako se određuje u krvi, nije potrebna poseba priprema pre odlaska u laboratoriju.
Ako se analiza radi iz urina, najbolje je analizirati prvi jutarnji urin zato što je on najkoncentrovaniji. Uzorak urina odneti u laboratoriju. Ako je u pitanju kućni test, postupite prema uputstvu koje je priloženo u pakovanju.

O parametru:

http://www.dreamstime.com/-image15185718

Humani horionski gonadotropin (hCG) je hormon koji se sastoji od dve subjedinice, alfa i beta. Sintetišu ga specijalizovane ćelije placente i ima značajnu ulogu u održavanju trudnoće u prvih nekoliko nedelja. Porast koncentracije hCG je brz, koncentracija se udostručava na svaka 2 dana. Njegova sinteza dostiže maksimum oko 8–10 nedelje trudnoće, kada počinje lagano da opada.
U krvi majke se nalazi u više oblika. Eliminiše se iz organizma putem jetre i bubrega.

U ovom tekstu će biti reči samo o određivanju hCG radi potvrde trudnoće.

O analizi hCG radi praćenja razvoja i utvrđivanja eventaulnih abnornalnosti tokom trudnoće, kao i kod tumora koji stvaraju hCG pročitajte u posebnom tekstu ,,hCG“.

Određivanje hCG u urinu :
ovo je kvalitativni test-koji pokazuje da li je hCG prisutan u uzorku (ne određuje se koncetracija hormona).
Koristi se za potvrdu postojanja trudnoće. Najbolje je test uraditi 5-10 dana nakon izostanka menstruacije.
– testovi za kućnu primenu – najčešće je potrebno staviti kap urina na dobijenu test traku. Ovi testovi su pouzdani. Važno je pažlivo pročitati uputstvo da bi se pravilno izvela analiza.
– laboratorijski testovi- prvi jutarnji urin odneti u laboratoriju.
Važno je naglasiti da se analizom urina ne može otkriti veoma rana trudnoća.

Određivanje hCG u krvi:
Postoje:

  • kvalitativni testovi koji pokazuju da li je hCG prisutan u uzorku
  • kvantitativni testovi kojima se određuje koncentracija hCG u uzorku.

Određivanjem hCG u krvi se može potvrditi postojanje trudnoće u ranijem stadijumu u odnosu na test iz urina.

Rezultati:

Test za utvrđivanje trudnoće iz urina:
Testovi iz urina su pouzdani, s tim što se mora voditi računa da se analizira prvi jutarnji urin, da se ovim testom ne može detektovati vrlo rana trudnoća i da se moraju poštovati uputstva ako je u pitanju kućni test. Ako postoje simptomi trudnoće, a test je negativan, potrebno je da se konsultujete sa svojim lekarom i ponovite analizu.
Preveliki unos tečnosti može dovesti do razblaženja urina i lažno negativnih rezultata.
Neki lekovi,između ostalih i oni koji se koriste za lečenje neplodnosti, mogu da utiču na rezultat.
Dodatno, kod nekih nepravilnosti u trudnoći kao što je ektopična (vanmaterična) trudnoća, nivoi hCG mogu biti niski i neće biti otkriveni kućnim testovima. Zbog toga će možda biti potrebno da uradite analizu iz krvi. Ukoliko imate bilo kakve sumnje u rezultat kućnog testa, obavezno se konsultujte sa svojim lekarom.
Lažno pozitivni rezultati se retko javljaju i mogući su zbog prisustva proteina, lekova, bakterija, krvi ili leukocita u urinu.

Test za utvrđivanje trudnoće iz krvi:
Ova analiza je osetljivija od analize urina i može da detektuje vrlo niske koncentracije hCG. Koristi se za otkrivanje rane trudnoće.

Ako nije u pitanju trudnoća, a vrednosti hCG su povišene, to može biti posledica:
-određenih tumora koji produkuju hCG
-upotrebe lekova koji sadrže hCG
-skorijeg gubitka trudnoće, kada se koncentracija hCG nije vratila na normalan nivo

Iako nije potrebna posebna priprema za ovu analizu, obavestite lekara o svim lekovima, biljnim preparatima, vitaminima i dodacima ishrani koje koristite.

Članak je objavljen dana 20.02.2013.

Saznajte više:
HCG

Literatura:
1.Marina Stojanov ,,Laboratorijska endokrinologija” poglavlje 10 ,,Hormoni u trudnoći”
Prvo izdanje, Beograd 2004.; Izdavač IGP Excelsior

2.PubMed Health – U.S. National Library of Medicine – The World’s Largest Medical Library www.ncbi.nih.gov
,,Pregnancy test” pristupljeno dana 16.02.2013.
,,HCG blood test – qualitative” pristupljeno dana 20.02.2013.

3.University of Maryland – Medical Centar www.umm.edu
,, HCG in urine” pristupljeno dana 16.02.2012.

4.University of Minesota – Medical Center www.uofmmedicalcenter.org
,,HCG (Blood)” pristupljeno 17.02.2013.

5.Cleveland Clinic www.my.clevelandclinic.org
,,Your Guide to Pregnancy Tests” pristupljeno 19.02.2013.