Potencijalno revolucionarne laboratorijske analize krvi

Potencijalno revolucionarne laboratorijske analize krvi

Nauka je na pragu novih, potencijalno revolucionarnih, laboratorijskih analiza krvi kojima bi se moglo predvideti koliko dug će biti životni vek i koliko brzo će osoba stariti.
Kako prenosi Daily Mail, jednostavnom analizom krvi na rođenju bi se moglo predvideti zdravlje deteta i brzina starenja.

Naučnici su identifikovali 22 metabolita koji predstavljaju hemijski ,,otisak prstiju” krvi i koji bi mogli biti korisni za predviđanje procesa starenja.
Jedan metabolit se posebno izdvaja, C-glyTrp. Povezan je sa funkcijom pluća, gustinom kostiju, krvnim pritiskom i nivoom holesterola. Takođe je uočena snažna veza ovog metabolita i telesne težine na rođenju. Nivoi C-glyTrp mogu biti pokazatelj ubrzanog starenja u kasnijem životnom dobu.

Image courtesy of Wiangya / FreeDigitalPhotos.net

Image courtesy of Wiangya / FreeDigitalPhotos.net

Pri upoređivanju para identičnih blizanaca, utvrđeno je da su viši nivoi ovog metabolita bili povezani sa nižom telesnom težinom na rođenju. Kako identični blizanci dele iste gene, pretpostavlja se da na nivo ovog parametra utiču ishrana ili različiti uslovi u materici.

Vođa istraživačkog tima prof.Spector (Professor Tim Spector from King’s College London) je izjavio da je već dugo poznata veza između telesne težine na rođenju i zdravlja u srednjem i starijem životnom dobu. Osobe sa niskom telesnom težinom na rođenju su podložnije bolestima koje su u vezi sa starošću. Kako prof.Spector navodi, otkriće njegovog tima otvara mogućnost razumevanja molekularnog mehanizma te veze.

U toku istraživanja su analizirani uzorci krvi više od 6000 blizanaca.
Identifikovana su 22 metabolita koja su u direktnoj vezi sa starošću osobe, pri čemu su više koncentracije nađene kod starijih u odnosu na mlađe osobe.

Koautor dr Valdes (Dr Ana Valdes from King’s College London) je izjavila da na process starenja utiču genetski faktori, životni stil i faktori okruženja. Nivo otkrivenog metabolita je bio različit kod genetski identičnih blizanaca, čija se telesna težina na rođenju značajno razlikovala. Ovo ukazuje na to da telesna težina na rođenju utiče na nivo ovog metabolita. Ovo može predstavljati ključ za razumevanje veze između slabe ishrane u materici i ubrzanog starenja i visokog rizika od bolesti povezanih sa starošću koji se manifestuje 50 godina kasnije.

Razumevanje molekularnih mehanizama uključenih u process starenja bi trebalo da otvori nove mogućnosti za terapiju bolesti povezanih sa starošću.

S obzirom na to da se ova 22 metabolita povezana sa starošću mogu odrediti u krvi, u budućnosti bi se moglo očekivati da će njihovo određivanje biti od koristi za predviđanje ubrzanog starenja.

Pročitajte orginalan članak:
The revolutionary blood test that could predict how long you’ll live, what ailments you’ll get – and how fast you’ll age