Dijabetes – vodite računa o svom zdravlju!

Dijabetes – vodite računa o svom zdravlju!

Diabetes mellitus je  poremećaj metabolizma ugljenih hidrata. Procenjuje se da oko 250 miliona ljudi danas boluje od ove bolesti. Do 2025. godine se pretpostavlja da će broj obolelih dostići 280 miliona. Predstavlja jednu od glavnih pretnji ljudskom zdravlju u XXI veku.

Ishrana i fizička aktivnost imaju značajan uticaj na razvoj dijabetesa tipa 2.

Image courtesy of stockimages / FreeDigitalPhotos.net

Image courtesy of stockimages / FreeDigitalPhotos.net

Gojaznost je povezana sa razvojem ovog tipa bolesti. Drugi faktori, kao što su porodična istorija (genetska predispozicija), trajanje gojaznosti i distribucija masti u telu, su takođe značajni. Veruje se da je porast obolelih od dijabetesa posledica porasta broja gojaznih.

Važno je istaći da intervencija može odložiti ili sprečiti pojavu dijabetesa tipa 2. Dokumentovano je da promene životnog stila (smanjenje telesne težine i fizička aktivnost) smanjuju učestalost pojave dijabetesa tipa 2.

Zaštitni efekat fizičke aktivnosti se ispoljava nezavisno od telesne težine i od porodične istorije dijabetesa.

Vodite računa o svom zdravlju!